* Zomer Temazcal voor vrouwen *

Zondag 19 augustus 2018

Welkom: 9u30 * Start: 11u

(English below)

***

Een Temazcal is een rituele zweethut die afstamt van de voorouderlijke volkeren van de aarde. Het woord Temazcal (Temazcalli) komt uit het Nahuatl (Aztec) en betekent “huis van hitte“. Tijdens de Temazcal ceremonie komen we samen in community, met onze naasten, om te genieten van de warmte in de donkere hut. We nemen de tijd om te bidden via intentie, zang en stilte, en roepen de wijsheid en genezende krachten van de elementen aan.

We bouwen een kleine hut met takken, die de herinnering aan de bomen dragen. Een ronde buik, donker en warm. We steken een Vuur aan dat de herinnering aan de zon en zijn helende krachten draagt. We verwarmen Stenen en gaan de Temazcal (de hut) binnen. Deze stenen, die de herinnering aan het zaad van de vader dragen, bemesten de buik van de Moeder. Op deze stenen zetten we aromatische planten en water neer, om op deze manier de zegen van de Natuur, onze Moeder te ontvangen.

Welkom op deze Temazcal voor vrouwen, begeleid door Anne-Laure Vincke.

***

Anne-Laure Vincke is Medicijnvrouw uit het Heilige Vuur van Itzachilatlan.

Geboren te Canada en opgegroeid in België heeft de 39-jarige Anne Laure reeds 20 jaar ervaring op het Medicijnpad van diverse heilige en oude tradities en culturen.

De Heilige Vuurnatie van Itzachilatlan (Heilig Vuur van de Aarde) is een tak van het Rode Pad (Noord-Amerikaanse inheemse traditie). Geboren uit een visioen van Aurélio Diaz Tekpankalli (Mexico), is het een oproep tot de alliantie tussen de volkeren van de 4 richtingen voor de bescherming, het delen en het herstel van de herinnering aan de Oude Wijsheid. Het is een gebed voor vrede en een groter bewustzijn van alle volkeren op aarde.

Via haar spiritueel en therapeutisch werk, integreert Anne-Laure deze Oude Wijsheid – die volgens haar sterke en belichaamde visie de basis is voor échte gezondheid en welzijn – in onze landen, harten, geesten en tijden.

Haar website met meer info over Temazcal

***

PRAKTISCH:

Timing:

9.30: welkom op de weegbree, start opbouw altaar en vuur

10.00: aansteken heilig vuur

11.00: laatste aankomsttijd

Aan het einde van de temazcal delen we een potluck maaltijd.

Bijdrage:

sliding scale: 30-50 euro per persoon

Carsharing:

We moedigen mensen aan om samen te rijden. Als je op zoek bent naar een rit of zelf een rit aan te bieden hebt, mail ons en/of plaats een bericht op Facebook via deze link.

Meenemen:

 • Comfortabele kleding in natuurlijke stof. Voor de heren: short en voor de dames: pareo of lichte jurk. (Als je wilt weten waarom we niet naakt zijn, vraag het ons gerust op de dag van de Temazcal.)
 • Twee handdoeken
 • Water en thee zijn aanwezig. (Zorg ervoor dat je de dagen voor de Temazcal voldoende water drinkt om hoofdpijn te voorkomen.)
 •    Een smakelijk gerecht voor de potluck (zie uitleg hieronder).Extra:
 • Zwangere vrouwen kunnen vanaf de derde zwangerschapsmaand de Temazcal binnengaan. Gelieve ons in te lichten bij registratie.
 • Gelieve bij registratie te vermelden als u een speciale medische situatie heeft.
 • De hut zal in het Engels gegeven worden, met mogelijkheid tot vertaling naar het Nederlands.

Inschrijven:

Inschrijven is verplicht.

Enkel via mail: info@deweegbree.be

***

POTLUCK:

Na de hut houden we een potluck maaltijd. Daarom vragen we aan iedereen om een eigen gerecht mee te nemen (liefst een hoofdgerecht). Ieders gerecht wordt nadien op tafel gezet en we genieten samen van een heerlijke maaltijd.


* Summer Temazcal for women *

Sunday 19th August 2018

Welcome: 9.30 am * Start: 11 am

***

A Temazcal is a ritual sweat lodge that descends from the ancestral peoples of the earth. The word Temazcal (Temazcalli) comes from the Nahuatl (Aztec) and means “house of heat“. During the Temazcal ceremony we gather in community, with our closed ones, to enjoy the warmth of the dark lodge. We pray through intention, song and silence, and invoke the wisdom and healing powers of the elements – and by doing so: strengthen our lives and celebrate the Summer light.

We build a small hut with branches, which hold the memory of the trees. A round belly, dark and warm. We light a Fire that holds the memory of the sun and its healing powers. We heat Stones and enter the Temazcal (the hut). These stones, which hold the memory of the seed of the father, fertilize the belly of the Mother. On these stones we pour aromatic plants and water, in order to receive the blessing of Nature, our Mother.

Welcome to this Temazcal for women, held by Anne-Laure Vincke.

***

Anne-Laure Vincke is Medicine Woman from the Sacred Fire of Itzachilatlan.

Born in Canada and raised in Belgium, the 39-year-old Anne Laure already has 20 years of experience on the Medicine Path of various sacred and ancient traditions and cultures.

The Sacred Fire Nation of Itzachilatlan (Sacred Fire of the Earth) is a branch of the Red Path (North American indigenous tradition). Born of a vision given by the Spirits to its chief Aurélio Diaz Tekpankalli (Mexico), it is a call to the alliance between the Peoples of the 4 directions for the protection, the sharing and the recovery of the memory of the Ancient Wisdom. It is a prayer for peace and expansion of the consciousness of all the peoples of the Earth.

Through her spiritual and therapeutic work, Anne-Laure integrates this Ancient Wisdom – which according to her strong and embodied vision is the basis for real health and well-being – in our countries, hearts, spirits and times.

Her website with more info on Temazcal

***

PRACTICALITIES:

Timing:

9.30: welcome to the garden, start building altar and fire

10.00: lighting holy fire

11.00: latest arrival time

At the end of the Temazcal, we share a potluck meal.

Contribution:

Sliding scale: 30-50 euros per person

Carsharing:

We encourage people to drive together. If you are looking for a ride or have a ride to offer, email us and/or leave a message on Facebook via this link.

Bring along:

 • Comfortable clothing for sweating in natural fabric if possible. For the men: shorts and for the women: pareo or light dress. (If you would like to know why we don’t enter naked, feel free to ask us on the day of the Temazcal.)
 • Two towels
 • Water and tea are provided. (Make sure to drink enough water the days before the Temazcal to avoid headache.)
 • A tasty dish for the potluck (see explanation below).

Extra:

 • Pregnant women can enter the Temazcal from the third month of pregnancy. Please inform us when you register.
 • If you have a special medical situation that we need to know about, please let us know when you register.

 

Registration:

Registration is necessary.

Only through mail: info@deweegbree.be

***

POTLUCK:

After the sweat lodge, we gather for a potluck meal. That is why we ask everyone to bring their own dish (preferably a main course) so we can share a delicious meal together.