De Weegbree

Transitie ontmoetingsplaats

Author: deweegbree (page 1 of 7)

Permablitz Workshop: Biodiverse natuurlijke afvalwaterzuivering

Workshop Afvalwaterzuivering

(6) & 7 oktober 2018 op de Weegbree.

 

Onder het motto “take care of your own shit, together”, gaan we op de weegbree een ecologische waterzuivering aanleggen.
We willen dit graag samen met jullie doen!
Zo kan je “hands on” leren hoe dit praktisch werkt en kan je dit nadien zelf toepassen op je eigen plek of toekomstig project.
Wij zullen dankbaar zijn met de extra helpende handen.

We beginnen op zaterdag met de grondwerken. Omwille van praktische redenen doen we dat liever in kleine groep. Er is plaats voor 3 mensen die graag deze fase meedoen.

Zondag nodigen we jullie allemaal uit bij de opbouw van de afvalwaterzuivering.
We leggen een natuurlijk lagune systeem aan dmv lavasteen en een biodiverse mix van waterzuiverende planten.
We steken de handen uit de mouwen, de schuppen in de lava en de planten in de grond. Zo leren we al doende.
Het is de bedoeling het gezuiverde water te laten infiltreren op de eigen plek Zodoende sluiten we onze eigen kleine watercylus.

Op de middag eten we samen -uit eigen hof- en nemen we een half uurtje om uitleg te geven over de werking van het systeem en kan je vragen stellen.

Praktisch:

Biologisch middagmaal, thee, fruit en koekjes inbegrepen
BIjdrage: Glijdende schaal; tussen 10 en 20 euro.
Start: 9u30 tot zolang het duurt.

Graag inschrijven via info@deweegbree.be

Singing Life * Workshop by Ayla Nereo

Ayla Nereo‘s voice hits straight to the heart. With an array of loop-pedals by her side, she builds layer upon layer of vocal melodies into fierce, sweeping harmonies and weaves syncopated threads of guitar, kalimba, piano, and percussion into each live performance. Her lucid storytelling and lyrical imagery are water for the thirsty soul; words and sounds that crack open the heart, and embody the many folds of our own selves.

Raised on opera, 60s folk, and psychedelic rock, Ayla’s music touches both the timeless and modern; where prayerful circle songs, mantra, and roots music meet ancient beats and folktronica. Crafting an immersive soundscape we can dive into, Ayla’s performances are each their own inspired journey; an enchanting and poignant experience that holds you by the heart and doesn’t let go.

You might know Ayla’s music also from her co-creations with her partner The Polish Ambassador.

Listen to her music here!

***
WORKSHOP “Singing Life”A workshop that leads us into a deeper understanding of our own voices, how to receive and create music, find words and shape lyrics, follow melodies into whole songs, and trust ourselves as we do it all.

Through trusting our ability to listen and create sound, we learn to trust our own intuition and power to be creators of our lives. Each time we sing, we find new edges, and by leaning into them we can see who we are becoming. We sing for the Joy of it. And we sing for the Need of it, to make offerings of sound that can ripple out and make beauty and good for this planet.

Everybody is welcome ~ this is a workshop on opening to the creative impulse that wants to come through You, whether you’re a singer, writer, gardener, builder, painter, dancer, or want to simply grow your creative self.

***

WHEN? Thursday evening 11th October 2018 from 19h30 to 22h (please arrive at 19h)

WHERE? De Weegbree, Hoogstraat 64, Onze-Lieve-Vrouw-Waver

HOW MUCH? 30 euros

REGISTRATION? email us at info@deweegbree.be!

TRANSLATION? We kunnen vertaling naar het Nederlands voorzien!

***

If you wish to see Ayla live:

Ecstatic Dance Belgium presents.. AYLA IN CONCERT on 10th October 2018 in Antwerp!

Ecstatic Dance Belgium warmly welcomes you to the concert of the magical and enchanting Aya Nereo coming for her debut performances in Antwerp! The concert is a rare solo performance. After the Ecstatic Dance, you will be able to enjoy Ayla life –  featuring her stunning voice, live loop-pedal magic, guitar, and instrumental accompaniment., This promises to be a very special and intimate evening, music that touches your heart and lyrics to inspire your vision.

More info: click here

Mannenhut * Temazcal

English and French below

MANNENHUT- TEMAZCAL
Zaterdag 29 september
@ De Weegbree

Mannen, welkom op deze Temazcal aan het begin van de herfst, op De Weegbree.

We gaan samen de hut in om te reinigen, te zakken, te bidden, te danken en te ontvangen. We stellen ons open voor al wat is en tonen, in de donkerte en de warmte van de hut, onze kwetsbaarheid aan elkaar en aan de stenen.

Dit oude ritueel van herboren worden zorgt ervoor dat we, als mannen, met hernieuwde focus onze dromen en verlangens in de wereld kunnen zetten. Zo kunnen we, in connectie met onze eigen creatieve levensenergie, dienstbaar zijn aan het leven zelf.

In deze cirkel van mannen leggen we deze keer extra intentie op het element water. Water als begin van alle leven, water als voeding voor al wat groeit en bloeit. Water als levensstroom die mannen de mogelijkheid geeft om nieuw leven te co-creëren.

Deze Temazcal zal geleid worden door Yves Gendrot, in het Engels. Yves werkt sinds 20 jaar vanuit de traditie van de Fuego Sagrado de Itzachilatlan. Yves is tevens vele jaren actief in mannenwerk.
Mannen van alle richtingen zijn welkom, ongeacht taal en traditie.

TIMING:
14.00 Welkom op De Weegbree, start opbouw altaar en vuur
14.30 aansteken heilig vuur
15.00 laatste aankomsttijd
Aan het einde van de Temazcal delen we een potluck maaltijd.

BIJDRAGE:
Glijdende schaal: Tussen 33 en 52 euro. Breng cash geld mee op de dag zelf.
Alle opbrengsten gaan naar het waterfonds op de Weegbree. Waarmee we een rietveld/ aanleggen om ons afvalwater te zuiveren en een lagune biotoop te creëren.

ADRES:
De Weegbree
Hoogstraat 64
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

MEENEMEN:
Twee handdoeken.
Water en thee zijn aanwezig. (Zorg ervoor dat je de dagen voor de Temazcal voldoende water drinkt om hoofdpijn te voorkomen.)
Een smakelijk gerecht voor de potluck (zie uitleg hieronder).
Inschrijvingen:
Inschrijven is verplicht.
Enkel via volgend adres: info@deweegbree.be met onderwerp “inschrijving Mannenhut”

EXTRA:
Gelieve bij registratie te vermelden als u een speciale medische situatie heeft.
De hut zal in het Engels gegeven worden, met mogelijkheid tot vertaling naar het Nederlands en frans.

POTLUCK:
Na de hut houden we een potluck maaltijd. Daarom vragen we aan iedereen om een eigen gerecht mee te nemen (liefst een hoofdgerecht). Ieders gerecht wordt nadien op tafel gezet en we genieten samen van een heerlijke maaltijd.

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

MEN’S LODGE- TEMAZCAL
Saturday 29 September
@ De Weegbree

Dear men, welcome at this Temazcal, at the beginning of autumn, at De Weegbree;
We will be gathering in the lodge, to purify, reconnect, pray, give thanks and to receive. We open ourselves for what is and show our vulnerability. All-in the presence of the stones and each and one another.

This old rebirthing ritual gives us, as men, renewed clarity witch we can use to manifest our dreams and desires into this world. We make connection with our own creative lifeforce from where we can be in service to the bigger whole, that is life.

In this circle of men, we put extra intention on the element of water. Water as the beginning of all life, water as nourishment for everything that grows and flower. Water is the life-giving stream that makes men able to co-create new life.

This Temazcal will be held by Yves Gendrot, in English. Yves works from the tradition of the Fuego Sagrado de Itzachilatlan since twenty years.
He’s also engaged in men’s group for many years.

Men of all directions all directions are welcome, regardless of language and tradition.

TIMING:
14.00 Welcome at De Weegbree
14.30 Start of sacred fire
15.00 Last arrival
At the end of the Temazcal we share a potluck meal (more info below)

CONTRIBUTION:
Sliding scale: between 33 and 52 euro. Bring your contribution in cash at the day itself.
All profits go the water fund @ De Weegbree. With these funds we will create a water purification reed bed and create a lagoon biotope at our terrain.

ADDRESS:
De Weegbree
Hoogstraat 64
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

TO BRING::
Two towels
Water and tea are provided before the Temazcal. Please make sure you drink enough prior to the lodge.
A tasteful dish for the potluck.
Inscription:
Inscription is obligatory.

Only trough the following email address: info@deweegbree.be with subject: Inscription men’s lodge.

EXTRA:
Please notify us with your inscription if you have any special medical condition.
The lodge will be held in English with optional translation to Dutch and French.

POTLUCK:

After the lodge we share a potluck meal. Please bring a dish for sharing. We share all the foods on a common table.

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

HUTTE DE SUDATION D’HOMMES – TEMAZCAL
Samedi 29 Septembre
@ De Weegbree

Chers hommes, bienvenue à ce Temazcal, en ce début de l’automne chez “De Weegbree”;

Nous nous retrouverons dans la hutte, pour nous purifier, nous reconnecter, prier, remercier et recevoir. Nous nous ouvrons pour ce qui “est”, qui nous montre notre vulnerabilité. Ensemble en présence de nos grand-mère les pierres.

Cet ancien rituel de renaissance nous offre, comme homme, une clarté renouvelée que nous pouvons utiliser pour nos rêves et nos désirs dans ce monde. Nous créerons la connection avec notre propre force vitale de création d’où nous pouvons être au service du grand tout qu’est cette Vie, cette Réalité.

Dans ce cercle d’hommes, nous mettons une intention supplémentaire en l’élément de l’Eau. L’Eau qui est à l’origine de toute vie, Eau qui nourrit tout ce qui grandit et fait fleurir et qui permet aux hommes de co-créer une nouvelle vie.

Ce Temazcal sera dirigé par Yves Gendrot, en Anglais. Yves a reçu les enseignements de la tradition du “Fuego Sagrado d’Itzachilatlan”avec laquelle il chemine depuis une vingtaine d’années.

Il est aussi impliqué dans des groupes d’hommes depuis longtemps.
Hommes de toutes les directions soyez bienvenus quelle que soit votre langue ou votre tradition.

ORGANISATION:
14.00 Accueil chez De Weegbree
14.30 Démarrage du Feu Sacré
15.00 Dernières arrivées
A la fin du Temazcal nous partagerons les aliments (plus d’information plus bas).

CONTRIBUTION:

Prix variant: entre 33 et 52 euros. Apportez votre contribution en espèces le jour même.

Tous les profits vont au fonds de l’eau @ De Weegbree. Avec ces fonds, nous allons créer un lit de roseaux pour la purification de l’eau et créer un biotope lagunaire sur notre terrain.

ADRESSE
:
De Weegbree
Hoogstraat 64
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

A APPORTER:
– Deux essuis.
– Un plat a partager pour l’auberge Espagnole.
– De l’eau et du thé seront disponible avant le Temazcal. Assurez vous de boire en suffisance avant la hutte !

INSCRIPTION:
L’inscription est obligatoire.
Uniquement à l’adresse email suivante: info@deweegbree.be avec comme sujet: Inscription à la hutte des hommes.

EXTRA::
Veuillez, s’il vous plaît, nous informer lors de votre inscription, d’éventuelles informations médicale vous concernant nécessaires à la bonne tenue du travail.

La hutte se tiendra en anglais avec traduction optionnelle en néerlandais et en français.

AUBERGE ESPAGNOLE:
Après la hutte de sudation, nous partageons un repas. S’il vous plaît, apportez un plat pour le partage. Nous partageons, ensemble, les aliments sur une table commune.

INTRODUCTION YVES
Yves a croisé le chemin de l’église du Santo Daimé il y a de nombreuses années et ce chemin l’a conduit à découvrir et recevoir les enseignements de la tradition Amérindienne de la famille du ” Fuego Sagrado d’Itzachilatlan”.
Avec Amour, humour, humilité et douceur il infuse dans le coeur de la famille belge cette tradition qui nous invite à nous retrouver devant le feu sacré et à faire ce travail ensemble pour soi et pour la famille du vivant.
En son coeur, l’obliquité dans le respect de la verticalité et de l’horizontalité ♥.

Dreamwork: Ontwaak en begin te dromen!

ONTWAAK EN BEGIN TE DROMEN!

De moeilijke tijden die we doormaken, vragen aan ons om uit onze slachtofferrol te stappen, een dieper vertrouwen in onszelf te krijgen en te beseffen dat we de macht hebben om onze wereld te veranderen. Door gebruik te maken van ons individuele en collectieve creatieve potentieel komen we tot nieuwe inventieve oplossingen.

Dreamwork fungeert als een verbinding tussen onze dagelijkse gedachten en een ander bewustzijnsniveau – waarin we de oplossingen reeds ontwikkeld hebben voor de huidige individuele en collectieve problemen en uitdagingen.

In deze workshop zullen we ontdekken wat dromen ons tonen:

– Hoe kunnen we onze identiteit uitbreiden, onze beperkingen overwinnen en zo meer kunnen beleven van wie we zijn?

– Hoe komen we uit de collectieve droom die ons transformeert in machteloze slachtoffers, en hoe krijgen we toegang tot ons uniek potentieel?

– Hoe kunnen we de natuurlijke stroom van onze energieën met de minste weerstand volgen?

– Wat is het diepgaande doel van je persoonlijke leven, je eigen “mythe”?

– Hoe krijg je toegang te tot creatieve oplossingen voor je persoonlijke uitdagingen, maar ook voor collectieve kwesties?

Je zult ook verschillende manieren ontdekken, waaronder technieken om je dromen te verkennen en bij hun kernboodschap te komen.

«Een niet-begeleide droom is een ongeopende brief gericht aan jezelf.» (C.G.Jung)

Deze workshop wordt gegeven door de ervaren Jungiaanse psychotherapeut en droomwerker Rosalie POSKIN die al 35 jaar dromen onderzoekt en bestudeert. Ze is ook een familie en organisatorische constellator, procesmedewerker, facilitator van conflicten. Ze integreert sjamanisme en energetische psychologie in haar werktechnieken en privé sessies.

Daarnaast werkt ze als consultant voor organisaties en gemeenschappen. Zo leeft ze al 33 jaar in een bloeiende community in Spanje: “Los Portales”, waar ze oa via dromenwerk verbindingen legt tussen het praktische leven en het innerlijke leven van de medebewoners.

PRAKTISCH:

We starten op zaterdag 14 juli om 10u. Vanaf 9u30 ben je welkom op De Weegbree. We voorzien tijdens de middag ook soep en de ganse dag thee. De bijdrage voor deze boeiende dromendag is 75 euro. Als je voor 1 juni inschrijft, betaal je de early bird price van 60 euro.

Inschrijven via mail: info@deweegbree.be

***

WAKE UP AND START DREAMING!

The difficult times we are going through require urgently from us that we jump out of the victim role, learn to trust ourselves and realize that we really have the power to change this world, tap into our individual and collective creative potential in search of new inventive solutions which our dreams are full of.

Dreamwork acts as an internet connection between our daily mind and another level of consciousness in which we have already developed solutions to our individual and collective issues and challenges.

In this workshop you will discover that your dreams show you :

– How to expand your identity, overcoming our limitations, downloading more of who you are.

– How to get out of the collective dream that transforms us into powerless victims, access your unique highest potential and express it.

– How to follow the natural flow of your energies with the least resistance.

– What is the profound purpose of your life, your personal “myth”?

– How to access creative solutions for your personal challenges but also for collective issues.

You will also discover various ways, various techniques to explore your dreamsto get their core message.

«An unaccompanied dream is an unopened letter addressed to oneself» (C .G.Jung)

This workshop will be held by the experienced Jungian psychotherapist and dreamworker Rosalie POSKIN who has been exploring and studying dreams for 35 years. She is also a family and organisational constellator, process worker, conflicts facilitator. She integrates in her work techniques of shamanism and in private sessions tools from energy psychology.

In addition, she works as a consultant for organisations and communities.

PRACTICAL:

We start at 10h on Saturday 14th July. You are welcome at De Weegbree from 9h30 onwards. We will serve soup for lunch and tea during the day. The contribution for this fascinating dream day is 75 euros. Early bird price, if you register before the 1st of June, is 60 euros.

Please register through email: info@deweegbree.be

Lezing: regen- en afvalwaterzuivering met mini ontwerpsessie

Water speelt een belangrijke rol in ons dagelijks bestaan. We drinken ervan, het zuivert ons en we gebruiken het voor van alles in en om ons huis. Sanitair, tuin, was,…
Zuiver water is lekker en een weldaad voor ons lichaam.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Water wordt ook schaarser en echt goed drinkwater is moeilijk te vinden.
Want is uw gechloreerd (leiding)water gezond?
Wat met je grondwater?
en waarom willen we van ons afvalwater vanaf, terwijl we het perfect kunnen hergebruiken?
Kunnen we regenwater als drinkwater gebruiken en is dat dan gezond?
Hoe kunnen we een transitie maken van een inefficiënt gecentraliseerd systeem naar een lokale waterzuivering op maat van je huis, straat, gemeenschap

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Om op deze vragen antwoord te bieden, nodigen we Marc Daelemans van Pure-milieutechniek.
Hij is als pionier in afval- en regenwaterzuivering en gespecialiseerd in plantenfilters.
Marc drinkt van zijn eigen (gefilterd) regenwater en heeft op vele plekken doorheen Europa afvalwaterzuiveringen met planten aangelegd.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Op deze namiddag neemt Marc ons mee op reis door de waterkringloop, werkende systemen om afvalwater en regenwater te zuiveren.
En daarbovenop maken we een analyse van de bestaande situatie op De Weegbree en maken we de eerste stappen naar een waterplan om deze zomer praktisch te realiseren op onze woongemeenschap.
Je gaat naar huis met een basis om zelf verder aan de slag te gaan.

Wees allen welkom op deze boeiende namiddag!

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

We vragen 7 euro bijdrage, koffie, thee en koekjes inbegrepen.
Inschrijven is niet nodig.
Welkom op zaterdag 31 maart vanaf 14u.
Kom zoveel mogelijk met het openbaar vervoer of rij samen.
Je kan met elkaar afspreken in dit evenement.

Open Macrame Atelier Avond

Voor alle macrame-lovers die al eens een workshop in macrame volgden en aan eigen projectjes willen beginnen met hier en daar wat begeleiding : ))

Alle toepassingen zijn mogelijk : micro-macrame voor juwelen, plantenhangers, wallhangings, lampenkappen, handtassen, … waar je ook zin in hebt.

Deze eerste reeks zal doorgaan in het supergezellige ‘Karrenkot’ van de Weegbree. Echt op zich al de moeite om gewoon te zitten en een theetje te drinken, met gedroogde kruidjes uit de tuin natuurlijk!!

Bijdrage : €12 pp per avond, of €50 voor de 5 avonden
Op voorhand inschrijven is noodzakelijk via hello@dharmacrame.com

Materiaal breng je zelf mee, maar je kan ook stenen en koord ter plekke bijkopen. Ik zal zien dat ik altijd een blijmakend voorraadje meebreng.

Love and knots,

Kristina

DATA: 21 feb, 7 maart, 18 april, 16 mei
en 13 juni van 18u30 tot 22u

LOCATIE: De Weegbree

Facebook event: klik hier!

Free Spirit Macrame Jewelry Flow * Workshop

Free Spirit Macrame Jewelry Flow * Workshop

Oorspronkelijk is dit begonnen als ‘dag’workshop, maar de ervaring heeft geleerd dat de technieken beter ‘blijven hangen’ als er wat tijd tussenzit, je thuis eventueel wat kan oefenen en misschien daardoor merkt waar je steeds op vastloopt, en we daar samen in de volgende sessie op kunnen focussen.

Nu is het dus een reeks geworden van 3 namiddagen gezellig samenzijn en knopen tot we fantastische juwelen hebben en een rustige geest, want dat is één van de (positieve) neveneffecten. Verder zijn er zeker geen nadelige bijwerkingen bekend ; ))

We beginnen samen met dikker touw om de basistechnieken onder de knie te krijgen, en we kiezen onze draadkleuren alsook de crystals die ons raken (ik werk daarin intuïtief, in die zin dat ik geloof dat de juiste steen jou kiest, maar er zijn ook boeken, als je de betekenis graag opzoekt van bepaalde stenen).

De eerste namiddag beginnen we ook al met de dunnere koordjes (gewaxte nylon) en de stenen die we hebben gekozen.

Afhankelijk van hoe snel je ermee weg bent, kan je nog aan oorbellen of een enkelbandje werken, in de daaropvolgende namiddagen, aan materiaal zal het zeker niet ontbreken!!

Na afloop ga je helemaal ZEN naar huis met een uniek en bijzonder juweel dat jouw licht nog meer laat stralen en je energie ondersteunt.

WHEN :
Reeks 1 : 16 en 30 maart 2018 en 20 april 2018 van 13u-17u

Locatie : De Weegbree VZW , Hoogstraat, Sint Katelijne Waver

Bijdrage : €140 – €180 pp (bijdrage afhankelijk van je financiële overvloed) All Inclusive :
* super kwaliteit gewaxed nylonkoord
* kristal
* koperkraaltjes
* thee en knabbels
* 12uren loving en geduldige en toegewijde begeleiding xxx

Kom je per 2? €120 pp

Inschrijven kan je doen via de website of een mailtje naar hello@dharmacrame.com.

Event op Facebook: klik hier

Ik kijk er naar uit om samen met jullie uit de knoop te geraken!!

Big Love

Kristina

PERMADANCE * DJ CaroLine

PERMADANCE: A Natural Dance Practice @ De Weegbree (near Mechelen)

* Perma (combining form): “permanent, continuing”

* Dance (verb): “to move one’s feet or body, or both, rhythmically

* Permadance: “being moved by an eternal expression of dancing”

(for English: scroll down)

PERMADANCE: Een natuurlijke dans practice @ De Weegbree

[Perma-dance]: “being moved by an eternal expression of dancing”

Een zachte ochtenddans om ons lichaam wakker te maken. Om te delen met anderen in pure vreugde. En om onze dag te beginnen met dankbaarheid, rust en verstilling. Onze innerlijke stroom herleven binnen de natuurlijke omgeving van het permacultuurparadijs De Weegbree.

100% puur. Raw. Biologisch. EveryBODY is welkom!

Caroline S’Jegers, de oprichter van ‘ícaro events’, is een toegewijde onderneemster en trainster van de “Conscious Dance”. Ze is de medeorganisatrice van Ecstatic Dance Belgium en Dancing in Her Flames – en reist de hele wereld over met haar (he)ART – van workshops geven tot DJ’en en toonaangevende dansceremonies bij verschillende extatische dansgemeenschappen en Conscious Club-evenementen.

De klanken en woorden van DJ CaroLine kunnen in drie woorden worden samengevat: opliftend, diep en soulvol. Ze gebruikt muziek als poëzie, terwijl ze luistert naar de wens van haar hart: “Muziek beroert en vormt me. Ik word verliefd op de dans – steeds opnieuw – en word zo geïnspireerd om te creëren vanuit een plek van absolute aanwezigheid. Net zoals in het leven, gebeurt er magie op de dansvloer. “

Maak je lichaam en creativiteit wakker door dans, terwijl je het bestaan van deze ochtend viert. Dans is een krachtig hulpmiddel voor genezing, sociale verandering en transformatie. Door middel van dans verbinden we ons met het moment, onze creativiteit, onze lichamen, onze rauwe essentie, onze oernatuur en dus: met Moeder Aarde. Dans biedt hoop en verandering.

Locatie: De Weegbree VZW, Hoogstraat 64, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Data: nog bekend te maken

Bijdrage: 15 euro

Inschrijven: www.carolinesjegers.com/permadance

***

A soft morning dance to wake up our bodies. To share with others in sheer delight. And to start our day with gratitude, grace and silence. Re-membering our inner flow within the natural surroundings of a permaculture paradise.

100% Pure. Raw. Organic. EveryBODY is welcome!

underwater

Caroline S’Jegers, the founder of ‘ícaro events’, is a dedicated Conscious Dance entrepreneur and trainer. She is the co-organizer of Ecstatic Dance Belgium and Dancing in Her Flames, and travels around the world with her (he)ART – from teaching workshops to DJ’ing and leading dance ceremonies at diverse Ecstatic Dance communities and Conscious Club events.

The sounds and words of DJ CaroLine can be summarized in three words: uplifting, deep and soulful. She uses music as poetry, while listening to her heart’s desire: “Music moves and shapes me. It makes me fall in love with dance – again and again – and inspires me to create from a place of utter presence. On the dance floor – as in life – magic happens.”

Wake up your body and creativity through dance, while celebrating this morning’s existence.

Dance is a powerful tool for healing, social change and transformation. Through dance, we connect ourselves to the moment, to our creativity, to our bodies, to our raw essence, to our tribal nature and thus: to Mother Earth. Dance offers hope and change.

Location: De Weegbree VZW, Hoogstraat 64, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Dates: tba

Contribution: 15 euro

Facebook event

Register: www.carolinesjegers.com/permadance

Solar Soiree * Johannes Siemann in concert

SOLAR SOIREE * JOHANNES SIEMANN in CONCERT!
27 JANUARI 2018 op DE WEEGBREE

Solar Soiree zijn intieme concerten op groene en inspirerende locaties. Solar Soiree is een samenwerking van ícaro en Ecomanus. De concerten worden volledig gepowered door AuRoRa, onze mobiele zonne-generator, de nieuwste creatie van Ecomanus!

Voor onze derde Solar Soiree tournee komt Johannes Siemann ons verrassen met zijn inspirerende troubadour muziek. Het concert vindt voor deze winter editie ** BINNEN ** plaats binnen in de knusse ruimte van permacultuur-leefgemeenschap De Weegbree (nabij Mechelen). Tijdens deze avond worden er warme dranken geserveerd: warm appelsap en gluhwein. Van harte welkom!

18342794_10211692818408911_2066689490233250772_n

★ JOHANNES SIEMANN (Barba Rossa)

Johanness Siemann is een all-round-talent: van muziek maken tot hout bewerken, van clownerie voor kids tot gevaarlijke vuurshows. Hij doet het allemaal EN neemt je helemaal mee in een wereld van magie en verwondering.

Hij zal voor ons een exclusief concert geven. Wordt betoverd door zijn prettige energie, lach met zijn grappige teksten en laat je wegdrijven in zijn gepassioneerd gitaarspel. Tijdens dit concert vragen we om niet te praten – zodat Johannes in direct contact met het publiek zijn verhalen kan zingen.

Droom alvast heerlijk weg: www.soundcloud.com/johannes-siemann.

★ SOLAR ENERGY ★

Met AuRoRa, de mobiele zonne remorque wordt dit concert volledig gevoed door zonne-energie. Fluisterstil en vol van zon versterkt AuRoRa de hemelse klanken van dit intieme concert.

★ PROGRAMMA ★

19u30: Welkom
20u: Concert met Johaness Siemann

★ PRAKTISCH ★

27 JANUARI 2018 – De Weegbree – Hoogstraat 64 – 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Inkom: sliding scale 10-15 euro (inschrijven niet nodig!)

★ ORGANISATIE ★
Dit concert is een samenwerking van:
* De Weegbree – www.deweegbree.be
* ícaro – www.carolinesjegers.com
* Ecomanus – www.ecomanus.be

Zomer Temazcal voor vrouwen * 19 augustus 2018

* Zomer Temazcal voor vrouwen *

Zondag 19 augustus 2018

Welkom: 9u30 * Start: 11u

(English below)

***

Een Temazcal is een rituele zweethut die afstamt van de voorouderlijke volkeren van de aarde. Het woord Temazcal (Temazcalli) komt uit het Nahuatl (Aztec) en betekent “huis van hitte“. Tijdens de Temazcal ceremonie komen we samen in community, met onze naasten, om te genieten van de warmte in de donkere hut. We nemen de tijd om te bidden via intentie, zang en stilte, en roepen de wijsheid en genezende krachten van de elementen aan.

We bouwen een kleine hut met takken, die de herinnering aan de bomen dragen. Een ronde buik, donker en warm. We steken een Vuur aan dat de herinnering aan de zon en zijn helende krachten draagt. We verwarmen Stenen en gaan de Temazcal (de hut) binnen. Deze stenen, die de herinnering aan het zaad van de vader dragen, bemesten de buik van de Moeder. Op deze stenen zetten we aromatische planten en water neer, om op deze manier de zegen van de Natuur, onze Moeder te ontvangen.

Welkom op deze Temazcal voor vrouwen, begeleid door Anne-Laure Vincke.

***

Anne-Laure Vincke is Medicijnvrouw uit het Heilige Vuur van Itzachilatlan.

Geboren te Canada en opgegroeid in België heeft de 39-jarige Anne Laure reeds 20 jaar ervaring op het Medicijnpad van diverse heilige en oude tradities en culturen.

De Heilige Vuurnatie van Itzachilatlan (Heilig Vuur van de Aarde) is een tak van het Rode Pad (Noord-Amerikaanse inheemse traditie). Geboren uit een visioen van Aurélio Diaz Tekpankalli (Mexico), is het een oproep tot de alliantie tussen de volkeren van de 4 richtingen voor de bescherming, het delen en het herstel van de herinnering aan de Oude Wijsheid. Het is een gebed voor vrede en een groter bewustzijn van alle volkeren op aarde.

Via haar spiritueel en therapeutisch werk, integreert Anne-Laure deze Oude Wijsheid – die volgens haar sterke en belichaamde visie de basis is voor échte gezondheid en welzijn – in onze landen, harten, geesten en tijden.

Haar website met meer info over Temazcal

***

PRAKTISCH:

Timing:

9.30: welkom op de weegbree, start opbouw altaar en vuur

10.00: aansteken heilig vuur

11.00: laatste aankomsttijd

Aan het einde van de temazcal delen we een potluck maaltijd.

Bijdrage:

sliding scale: 30-50 euro per persoon

Carsharing:

We moedigen mensen aan om samen te rijden. Als je op zoek bent naar een rit of zelf een rit aan te bieden hebt, mail ons en/of plaats een bericht op Facebook via deze link.

Meenemen:

 • Comfortabele kleding in natuurlijke stof. Voor de heren: short en voor de dames: pareo of lichte jurk. (Als je wilt weten waarom we niet naakt zijn, vraag het ons gerust op de dag van de Temazcal.)
 • Twee handdoeken
 • Water en thee zijn aanwezig. (Zorg ervoor dat je de dagen voor de Temazcal voldoende water drinkt om hoofdpijn te voorkomen.)
 •    Een smakelijk gerecht voor de potluck (zie uitleg hieronder).Extra:
 • Zwangere vrouwen kunnen vanaf de derde zwangerschapsmaand de Temazcal binnengaan. Gelieve ons in te lichten bij registratie.
 • Gelieve bij registratie te vermelden als u een speciale medische situatie heeft.
 • De hut zal in het Engels gegeven worden, met mogelijkheid tot vertaling naar het Nederlands.

Inschrijven:

Inschrijven is verplicht.

Enkel via mail: info@deweegbree.be

***

POTLUCK:

Na de hut houden we een potluck maaltijd. Daarom vragen we aan iedereen om een eigen gerecht mee te nemen (liefst een hoofdgerecht). Ieders gerecht wordt nadien op tafel gezet en we genieten samen van een heerlijke maaltijd.


* Summer Temazcal for women *

Sunday 19th August 2018

Welcome: 9.30 am * Start: 11 am

***

A Temazcal is a ritual sweat lodge that descends from the ancestral peoples of the earth. The word Temazcal (Temazcalli) comes from the Nahuatl (Aztec) and means “house of heat“. During the Temazcal ceremony we gather in community, with our closed ones, to enjoy the warmth of the dark lodge. We pray through intention, song and silence, and invoke the wisdom and healing powers of the elements – and by doing so: strengthen our lives and celebrate the Summer light.

We build a small hut with branches, which hold the memory of the trees. A round belly, dark and warm. We light a Fire that holds the memory of the sun and its healing powers. We heat Stones and enter the Temazcal (the hut). These stones, which hold the memory of the seed of the father, fertilize the belly of the Mother. On these stones we pour aromatic plants and water, in order to receive the blessing of Nature, our Mother.

Welcome to this Temazcal for women, held by Anne-Laure Vincke.

***

Anne-Laure Vincke is Medicine Woman from the Sacred Fire of Itzachilatlan.

Born in Canada and raised in Belgium, the 39-year-old Anne Laure already has 20 years of experience on the Medicine Path of various sacred and ancient traditions and cultures.

The Sacred Fire Nation of Itzachilatlan (Sacred Fire of the Earth) is a branch of the Red Path (North American indigenous tradition). Born of a vision given by the Spirits to its chief Aurélio Diaz Tekpankalli (Mexico), it is a call to the alliance between the Peoples of the 4 directions for the protection, the sharing and the recovery of the memory of the Ancient Wisdom. It is a prayer for peace and expansion of the consciousness of all the peoples of the Earth.

Through her spiritual and therapeutic work, Anne-Laure integrates this Ancient Wisdom – which according to her strong and embodied vision is the basis for real health and well-being – in our countries, hearts, spirits and times.

Her website with more info on Temazcal

***

PRACTICALITIES:

Timing:

9.30: welcome to the garden, start building altar and fire

10.00: lighting holy fire

11.00: latest arrival time

At the end of the Temazcal, we share a potluck meal.

Contribution:

Sliding scale: 30-50 euros per person

Carsharing:

We encourage people to drive together. If you are looking for a ride or have a ride to offer, email us and/or leave a message on Facebook via this link.

Bring along:

 • Comfortable clothing for sweating in natural fabric if possible. For the men: shorts and for the women: pareo or light dress. (If you would like to know why we don’t enter naked, feel free to ask us on the day of the Temazcal.)
 • Two towels
 • Water and tea are provided. (Make sure to drink enough water the days before the Temazcal to avoid headache.)
 • A tasty dish for the potluck (see explanation below).

Extra:

 • Pregnant women can enter the Temazcal from the third month of pregnancy. Please inform us when you register.
 • If you have a special medical situation that we need to know about, please let us know when you register.

 

Registration:

Registration is necessary.

Only through mail: info@deweegbree.be

***

POTLUCK:

After the sweat lodge, we gather for a potluck meal. That is why we ask everyone to bring their own dish (preferably a main course) so we can share a delicious meal together.

Older posts

© 2018 De Weegbree

Theme by Anders NorenUp ↑