De Weegbree

Transitie ontmoetingsplaats

Category: Geen categorie (page 1 of 8)

Zomer Temascal – Zweethut – 31 augustus 2019

*******Zomer Temazcal******
****31 Augustus 2019, 10u****
**De Weegbree, O.L.V-Waver***

–English below–

Wees allen welkom op deze zomer Temazcal begeleid door Anne-Laure Vincke.
Op deze dag gaan we samen de hut in om te reinigen, te zakken, te bidden, te danken en te ontvangen. We stellen ons open voor al wat is en tonen, in de donkerte, de omhulling en de warmte van de hut, onze kwetsbaarheid aan elkaar en aan de stenen.
We komen samen, in de warmte van community, en worden met liefde, geduld en tederheid begeleid in dit oeroude ritueel op een reis door ons innerlijke zelf. Het ritueel van Temazcal is als een herboren worden. Een moment van dieper verbinden met onze essentie. Met de potentie om vanuit onze her-innering en natuurlijke plek, met vernieuwde levenskracht, te leven en te dienen voor de bevordering en heling van al onze relaties.

Meer informatie over Anne-Laure en haar werk (in het engels):
Anne-Laure has 22 years of experience walking on her healing path. She first studied and practice meditation, conscious breathwork-rebirthing, taoïste practices and bodywork. She heard the call of the indigenous Earth based Medicine path, wisdom and rituals 15 years ago. She entered that world through the Red Path Tradition in Europe and the Americas. She began running Temazclas/sweat loges with her elders blessing about 9 years ago and later to run Medicines Ceremonies.
She then initiated her journey with the Shipibo healing tradition of the Amazone. Completing several alignments and purification Master Plant Dieta in Peru she now serves the Medicine in that traditional way. Anne-Laure’s mission and joy is to study, practice, share and perpetuate with respect and permission the treasures of ancients wisdom who have the power to help us remember the way of our hearts so we may turn our self into offerings of beauty for the Earth, fulfilling our human destiny of Life caretakers.

PRAKTISCH:

TIMING:
-> 10.00 Welkom op De Weegbree, start opbouw altaar en vuur, instructies
-> 12.00 Binnen gaan van de hut.
Aan het einde van de Temazcal schuiven we samen aan voor de potluck maaltijd (meer info onderaan).

BIJDRAGE:
40 euro. Breng cash geld mee op de dag zelf.

ADRES:
De Weegbree
Hoogstraat 64
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver.
Let op! Parking kan enkel op de parking van Atelier Verstrepen, Hoogstraat 49, 2861 OLV-Waver. Van hieruit kan je wandelen naar De Weegbree.

MEENEMEN:
Twee handdoeken.
Water en thee zijn aanwezig. (Zorg ervoor dat je de dagen voor de Temazcal voldoende water drinkt om hoofdpijn te voorkomen.)
Een smakelijk gerecht voor de potluck (zie uitleg hieronder).

INSCHRIJVINGEN:
Inschrijven is verplicht.
Enkel via volgend adres: info@deweegbree.be met onderwerp “inschrijving Zomer Temazcal”
Vermeld ook je naam, telefoonnummer en Plaats van waar je komt, dan kunnen we car-pooling faciliteren.

EXTRA:
Gelieve bij registratie te vermelden als u een speciale medische situatie heeft.
De hut zal in het Engels gegeven worden, met mogelijkheid tot vertaling naar het Nederlands en frans.
Neem een lichte en gezonde maaltijd in de ochtend en drink voldoende water in de aanloop van de TEMAZCAL.

POTLUCK:
Na de hut houden we een potluck maaltijd. Daarom vragen we aan iedereen om een eigen gerecht mee te nemen (liefst een hoofdgerecht). Ieders gerecht wordt nadien op tafel gezet en we genieten samen van een heerlijke maaltijd.

Aho metakuye oyassin
Voor al onze relaties

———————————————————————————

********Summer Temazcal*********
****31st of August 2019, 10am*****
***At De Weegbree, O.L.V.-Waver***

All be welcome at this Temazcal that will be led by Anne-Laure Vincke.

On this day we will come together in the lodge, to purify, reconnect, pray, give thanks and to receive. We open ourselves for what is and show our vulnerability. All-in the presence of the stones and each and one another.
We gather in the warmth of community and will be guided with love, patience and tenderness in this ancient ritual on a journey through our inner self. The ritual of Temazcal can be seen and felt as a rebirthing. A moment to deepen our connection with our essence. A possibility to remember our natural place in these times. A renewal of lives energy that gives us the possibility realign and live and serve for the healing of all our relations.

About Anne-Laure and her work:
Anne-Laure has 22 years of experience walking on her healing path. She first studied and practice meditation, conscious breathwork-rebirthing, taoïste practices and bodywork. She heard the call of the indigenous Earth based Medicine path, wisdom and rituals 15 years ago. She entered that world through the Red Path Tradition in Europe and the Americas. She began running Temazclas/sweat loges with her elders blessing about 9 years ago and later to run Medicines Ceremonies.
She then initiated her journey with the Shipibo healing tradition of the Amazone. Completing several alignments and purification Master Plant Dieta in Peru she now serves the Medicine in that traditional way. Anne-Laure’s mission and joy is to study, practice, share and perpetuate with respect and permission the treasures of ancients wisdom who have the power to help us remember the way of our hearts so we may turn our self into offerings of beauty for the Earth, fulfilling our human destiny of Life caretakers

PRACTICALITIES:
TIMING:
-> 10.00 Welcome at De Weegbree, start of sacred fire
-> 12.00 Enter Temazcal
At the end of the Temazcal we will share a potluck meal

CONTRIBUTION:
40 euro. Please bring your contribution in cash at the day itself.

ADDRESS:
De Weegbree
Hoogstraat 64
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Parking is only possible at the parkside of Atelier Verstrepen, at the following adress: Hoogstraat 49, 2861 OLV-Waver

TO BRING::
Two towels
Water and tea are provided before the Temazcal.
A tasteful dish for the potluck.

INSCRIPTION:
Inscription is obligatory.

Only through the following email address: info@deweegbree.be with subject: Summer Temzacal.
Please also give us your name, phonenumber and adress. This way we can facilitate car-sharing.

EXTRA:
Please notify us with your inscription if you have any special medical condition.
The lodge will be held in English with optional translation to Dutch and French.
Please drink enough and eat a light and healthy meal prior to the lodge

POTLUCK:

After the lodge we share a potluck meal. Please bring a dish for sharing. We share all the foods on a common table.67287101_2413479958690013_8224309008253583360_n

Mannenhut – Temazcal + Mannenvuur – 13 juli 2019

English and French below

MANNENHUT- TEMAZCAL + Mannenvuur
Zaterdag 13 Juli
@ De Weegbree

Mannen, welkom op deze Temazcal in het begin van de zomer, op De Weegbree.
Vrouwen, verspreid gerust deze invitatie naar andere mannen!

We gaan samen de hut in om te reinigen, te zakken, te bidden, te danken en te ontvangen. We stellen ons open voor al wat is en tonen, in de donkerte en de warmte van de hut, onze kwetsbaarheid aan elkaar en aan de stenen.

In deze cirkel van mannen leggen we deze keer extra intentie op het element vuur. Vuur drijft onze passie. Waar worden we warm van? Vuur als transformatiekracht. Vuur voedt onze wilskracht en seksualiteit. Als schaduw kan het zich manifesteren als een misbruiken van macht en in verslavingen. Ons mens-zijn heeft een vuur nodig dat verbind met het wezenlijke leven ipv ons ervan te scheiden. Dus wees welkom rond het vuur om dit alles te her-inneren.

Dit oude ritueel van herboren worden zorgt ervoor dat we, als mannen, met hernieuwde focus onze dromen en verlangens in de wereld kunnen zetten. Zo kunnen we, in connectie met onze eigen creatieve levensenergie, dienstbaar zijn aan het leven zelf.

Deze Temazcal zal geleid worden door Yves Gendrot, in het Engels. Yves werkt sinds 20 jaar vanuit de traditie van de Fuego Sagrado de Itzachilatlan. Yves is tevens vele jaren actief in mannenwerk.
Mannen van alle richtingen zijn welkom, ongeacht taal en traditie.

*****PRAKTISCH****

TIMING:
-> 11.00 Welkom op De Weegbree, start opbouw altaar en vuur, instructies
-> 11.30 Laatste aankomsttijd
-> 12.00 aansteken heilig vuur.
-> 13.30 Binnegaan van de hut.
Aan het einde van de Temazcal delen we rond het vuur wat er gedeeld wil worden.
-> 18.00 We schuiven samen aan voor de potluck maaltijd.

Maak jezelf op zijn minst vrij tussen 11.00 en 18.00, de potluck maaltijd is optioneel voor zij die vroeger moeten gaan.

BIJDRAGE:
Glijdende schaal: Tussen 33 en 52 euro. Breng cash geld mee op de dag zelf.
Alle opbrengsten gaan naar het waterfonds op de Weegbree. Hiermee leggen we ons rietveld/ aanleggen om ons afvalwater te zuiveren en een lagune biotoop te creëren.

ADRES:
De Weegbree
Hoogstraat 64
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Parking kan enkel op de parking van Atelier Verstrepen, Hoogstraat 49, 2861 OLV-Waver. Van hieruit kan je wandelen naar De Weegbree.

MEENEMEN:
Twee handdoeken.
Water en thee zijn aanwezig.
Een smakelijk gerecht voor de potluck (zie uitleg hieronder).

INSCHRIJVEN:
Inschrijven is verplicht.
Enkel via volgend adres: info@deweegbree.be met onderwerp “inschrijving Mannenhut”

EXTRA:
Gelieve bij registratie te vermelden als u een speciale medische situatie heeft.
De hut zal in het Engels gegeven worden, met mogelijkheid tot vertaling naar het Nederlands en frans.

POTLUCK:
Na de hut houden we een potluck maaltijd. Daarom vragen we aan iedereen om een eigen gerecht mee te nemen (liefst een hoofdgerecht). Ieders gerecht wordt nadien op tafel gezet en we genieten samen van een heerlijke maaltijd.

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

MEN’S LODGE- TEMAZCAL + men”s fire
Saturday 13 july
@ De Weegbree

Dear men, welcome at this Temazcal, at the beginning summer, at De Weegbree;
Women, please spread this invitation.

We will be gathering in the lodge, to purify, reconnect, pray, give thanks and to receive. We open ourselves for what is and show our vulnerability. All-in the presence of the stones and each and one another.

In this circle of men, we put extra intention on the element of fire. Fire drives our passion. Fire as source of our will and sexuality. Fire as transormational power. As shadow it can manifests in abuse of power and addictions. Our humanity has a real need to reconnect with all life rather than separate us from it. Be welcome to re-member.

This old rebirthing ritual gives us, as men, renewed clarity witch we can use to manifest our dreams and desires into this world. We make connection with our own creative lifeforce from where we can be in service to the bigger whole, that is life.

This Temazcal will be held by Yves Gendrot, in English. Yves works from the tradition of the Fuego Sagrado de Itzachilatlan since twenty years.
He’s also engaged in men’s group for many years.

Men of all directions all directions are welcome, regardless of language and tradition.

TIMING:
-> 11.00 Welcome at De Weegbree
-> 11.30 Last arrival
-> 12.00 Start of sacred fire
-> 13.30 Enter temazcal
At the end of the Temazcal we will share by the fire what wants to be shared.
-> 18.00 Start portluckmeal

Please give yourself the opportunity to be there between 11.00 and 18.00 at the least. The potluckmeal is optional for those who need to be elsewhere.

CONTRIBUTION:
Sliding scale: between 33 and 52 euro. Bring your contribution in cash at the day itself.
All profits go the water fund @ De Weegbree. With these funds we will create a water purification reed bed and create a lagoon biotope at our terrain.

ADDRESS:
De Weegbree
Hoogstraat 64
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Parking is only possible at the parkside of Atelier Verstrepen, at the following adress: Hoogstraat 49, 2861 OLV-Waver

TO BRING::
Two towels
Water and tea are provided before the Temazcal.
A tasteful dish for the potluck.

INSCRIPTION:
Inscription is obligatory.

Only trough the following email address: info@deweegbree.be with subject: Inscription men’s lodge.

EXTRA:
Please notify us with your inscription if you have any special medical condition.
The lodge will be held in English with optional translation to Dutch and French.
Please drink enough and eat a light and healthy meal prior to the lodge

POTLUCK:

After the lodge we share a potluck meal. Please bring a dish for sharing. We share all the foods on a common table.

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

HUTTE DE SUDATION D’HOMMES – TEMAZCAL + FEU D’HOMMES
Samedi 13 juillet @ De Weegbree

Chers hommes, bienvenue à ce Temazcal, en ce début de l’été chez “De Weegbree”
Chères femmes, merci de faire passer l’information,;

Nous nous retrouverons dans la hutte, pour nous purifier, nous reconnecter, prier, remercier et recevoir. Nous nous ouvrons pour ce qui “est”, qui nous montre notre vulnérabilité. Ensemble en présence de nos grand-mère les pierres.

Dans ce cercle d’hommes, nous mettons une intention à l’élément du feu.
Le feu qui chauffe notre passion, notre sexualité et notre volonté. Le feu qui réchauffe et aussi qui brule. Comme ombre, il peut se manifester en abus de pouvoir et en addictions. Le feu comme force transformatrice. Notre humanité a tellement besoin d’un feu qui prend soin du lien qui nous unit au vivant plutôt que de nous en séparer.

Cet ancien rituel de renaissance nous offre, comme homme, une clarté renouvelée que nous pouvons utiliser pour nos rêves et nos désirs dans ce monde. Nous créerons la connexion avec notre propre force vitale de création d’où nous pouvons être au service du grand tout qu’est cette Vie, cette Réalité.

Ce Temazcal sera dirigé par Yves Gendrot, en Anglais. Yves a reçu les enseignements de la tradition du “Fuego Sagrado d’Itzachilatlan” avec laquelle il chemine depuis une vingtaine d’années.
Il est aussi impliqué dans des groupes d’hommes depuis longtemps.

Hommes de toutes les directions soyez bienvenus quelle que soit votre langue ou votre tradition.

INFORMATIONS PRATIQUES:

ORGANISATION:
11.00 Accueil chez De Weegbree
11.30 Dernières arrivées
12.00 Démarrage du Feu Sacré
13.30 Entrée dans le Temazcal
A la sortie du Temazcal, un temps de partage autour du feu pourrait s’ouvrir.

18.00 Auberge Espagnole: nous partagerons les aliments (plus d’information plus bas).

Merci de nous offrir l’opportunité d’être tous ensemble de 11h à 18h (au minimum).

CONTRIBUTION:
Prix variant: entre 33 et 52 euros. Apportez votre contribution en espèces le jour même.
Tous les profits vont au fonds de l’eau @ De Weegbree. Avec ces fonds, nous allons créer un lit de roseaux pour la purification de l’eau et créer un biotope lagunaire sur notre terrain.

ADRESSE
:
De Weegbree
Hoogstraat 64
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Parking est seulement possible à Atelier Verstrepen, Hoogstraat 49, 2861 OLV-Waver. C’est un petit promenade d’ici vers De Weegbree.

A APPORTER:
– Deux essuies.
– Un plat à partager pour l’auberge Espagnole.
– De l’eau et du thé seront disponibles avant le Temazcal. Assurez-vous de boire en suffisance avant la hutte !

INSCRIPTION:
L’inscription est obligatoire.
Uniquement à l’adresse email suivante: info@deweegbree.be avec comme sujet: Inscription Temazcal hommes.

EXTRA:
Veuillez, s’il vous plaît, nous informer lors de votre inscription, d’éventuelles informations médicales vous concernant nécessaires à la bonne tenue du travail.

La hutte se tiendra en anglais avec traduction optionnelle en néerlandais et en français.

Prenez un repas léger et sain le matin et buvez assez d’eau avant le TEMAZCAL.

AUBERGE ESPAGNOLE:
Après la hutte de sudation, nous partageons un repas. S’il vous plaît, apportez un plat pour le partage. Nous partageons, ensemble, les aliments sur une table commune.

Dragon Dreaming – 7, 8 en 9 juni 2019

57649349_2238888946149116_1130105805106839552_n

How do we transition from a culture based on competition to a culture founded on collaboration?
For the purpose of sustainable projects and initiatives.

WHAT IS DRAGON DREAMING?
Dragon Dreaming (DD) is a holistic method of maximum creativity based on systems thinking theory, deep ecology and traditional methods of project management. DD gives communities, companies and people tools that allow them to develop projects in an integral way with their philosophy of charismatic communication and a “win-win-win” culture. DD promotes both the personal growth of each individual and the development of supportive communities base on leadership, passion & responsibility.

Who is it for?
Facilitators of change processes in communities and organisations
Community and social leaders who want to work towards common dreams
Social entrepreneurs and educators
Directors and community coordinators
Coordinators of leadership programs and social participation
Project managers in social change organisations.

What tools will gain from the workshop:
1. We will learn to provide and create solutions to existing problems in the development process and work together as a project team.
2. We will introduce a dynamic, flexible, innovative and multidimensional organisation model that will incorporate new social and economic paradigms.
3. We experience a new approach to create an organisational vision according to the needs of the changing market.
4. We will introduce tools to empower the employees of the organisation, to develop leadership skills and express creativity.
5. We will combine pleasure and self-realisation as a key component of success.

Facilitators
Dror Noy (Israel)
Co-founder of Yumajai, expert in social innovation, entrepreneur, facilitator of change through social technologies. His work and passion are driven by community building, co-creation, creativity and systemic thinking. Through these methods he is interested in exploring a new future of; learning, work and co-existence.

Talya Weinberg (Colombia/Israel)
Co-founder Yumajai, actress, social clown, entrepreneur and social innovator. Throughout her career she has specialised in physical, medical and social clown theatre, social technologies, therapy techniques with a focus on working with humour as a tool for research, community intervention and social transformation.

for more info: https://ddlondon.weebly.com/

Depending on the contribution people can make, (we work with a sliding scale) we ‘ll need a certain amount of people to cover the costs. If we can’t cover the costs (according to the preregistrations), the workshop will be canceled.

For more info about these prices and to preregister: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmEDPEBntfgJHHzl_CrotZ9erRSokZ1SgUCldgPus2PZ52QQ/viewform

It is possible to stay over in our common room. You bring your own matresses, sleeping bags etc and pay 10 euro’s per person.

for more info: info@deweegbree.be

We look forward to meeting you!

PDC cursus – start oktober 2019

Jaaropleiding – Permaculture Design Course – PDC

5 weekends:

26-27 okt 2019
11-12 jan 2020
28-29 maart 2020
18-19 april 2020
9-10 mei 2020

06PD Curcsu10.14(2)

***

Wat kan je verwachten van deze opleiding:

Je leert de essentie van permacultuur als ontwerpmethode kennen en gebruiken. Je leert relaties tussen elementen zien, hoe natuur functioneert en hoe je zelf in de wereld staat. Stap voor stap hanteer je het ontwerpproces waarin je de 12 principe van permacultuur als instrument gebruikt om je eigen ontwerp te verwezenlijken. Aan de hand van de 3 ethische principes kijk je nog verder dan je eigen ontwerp: hoe meer je alles in verband ziet, hoe meer je zelf wat belangrijk is in je eigen leven vorm kan geven. Je krijgt ook praktische technieken mee om je ontwerpideeën in werkelijkheid om te zetten.

In deze opleiding worden de 4 natuurelementen als leidraad gebruikt om alle aspecten van het ontwerpen in harmonie met de natuur aan bod te laten komen. Er komen verder enkele gastdocenten hun expertise delen en we maken een daguitstap naar Yggdrasil. Aan het einde van de opleiding heb je alle bagage om zelf ontwerpen te maken en lekker veel ervaring op te bouwen.

***

Lesgever – Marc Van Hummelen

Marc Van Hummelen is al enkele jaren actief als permacultuurlesgever bij Yggdrasil en in het Voedselbos. In 2011 volgde hij een PDC bij Aranya in Finland, enkele jaren later volgde hij de Educator’s Course bij Andy Goldring in het Deense Friland Eco-village. Later volgde hij de lesgeversopleiding bij Yggdrasil, en geeft nu zelf delen van deze opleiding. In 2014 zette hij een punt achter zijn boswachterscarrière om zich ten volle te kunnen wijden aan het geven van workshops, lezingen en natuurwandelingen. Dat doet hij onder de vleugels van vzw Villa VanZelf. Zijn specialiteiten zijn, behalve permacultuur, workshops over het droogtoilet onder de naam ‘Flush Free’, de workshop Duurzaam scheren met open scheermes onder zijn alter-ego ‘Monsieur Léon’, en natuurwandelingen in heel Vlaanderen.

Villa VanZelf

Marc

***

Praktisch

Data:

26-27 okt 2019
11-12 jan 2020
28-29 maart 2020
18-19 april 2020
9-10 mei 2020

Start: steeds op zaterdag om 10u

Einde: steeds op zondag om 17u

Prijs:

€950

Inclusief:

 • Overnachting op de Weegbree. Dit kan in de groepsruimte of in eigen tent in de tuin.
  In de groepsruimte zijn dikke matjes aanwezig.
 • Avondeten zaterdag (Voor zaterdagmiddag vragen we een Potluck lunch mee te brengen).
  Ontbijt en Lunch zondag. Thee en koekjes.

Meenemen:

 • Potluck lunch voor zaterdag middag.
 • Laken voor over de matjes. Eigen deken/slaapzak, kussen, …
 • Schrijfgerief en cursusblok
 • Kleren aangepast aan het weer

Inschrijven: info@deweegbree.be

Parking:

Parkeren kan bij Atelier Verstrepen op Hoogstraat 49.
Van hieruit is het maar kort wandelen tot bij ons (5 min).
(Links wandelen bij Verstrepen, eerstvolgende straat (ook de hoogstraat) Rechts in)
Parkeren aan de Weegbree zelf is niet mogelijk.

 

Maantijden

Maantijden: Luisteren naar de vrouwelijke cyclus
Door Kitty van den Bogaert & Caroline S’Jegers

Bij inheemse volkeren wordt de overgang van jonge naar volwassen vrouw uitgebreid gevierd. De (eerste) menstruatie, zwangerschap en menopauze wordt in deze culturen bekrachtigd als een mijlpaal in het leven van een vrouw, waar ze veel kracht uit kan putten. Zo gaan vrouwen en meisjes tijdens hun ‘maan’tijd (menstruatie) in afzondering en krijgen in deze rustdagen onderricht door oudere, ervaren vrouwen.

Jammer genoeg zien we dit belangrijk overgangsritueel voor vrouwen in onze huidige Westerse samenleving niet weerspiegeld. Meer nog: van de media uit worden we overspoeld door beelden die ons tonen hoe we ons zo goed mogelijk kunnen ‘beschermen’ tegen menstruatie – een ‘vuil en vervelend verschijnsel’. Dit seksueel-culturele erfgoed is tot op heden verantwoordelijk voor een hele reeks premenstruele klachten.

Vanuit haar jarenlange ervaring als vroedvrouw en moeder van vijf zonen, deelt Kitty Van den Bogaert haar kennis rond de maan(d)-cyclus en de betekenis van onze vrouwelijke organen. Mama van een zoontje, antropologe en bewegingsfluisterares Caroline S’Jegers brengt ons via muziek, ritueel en beweging in contact met onze innerlijke vrouwelijke stroming.

“May I find in myself, a secret stillness
And tranquility, beneath the turmoil.”
(John O’Donohue)

Wat kan je van deze cursus verwachten?
We wensen vrouwen (opnieuw) in verbinding te brengen met de oerkennis rondom de maantijden om hen zo vertrouwd te maken met de mysteriën van hun eigen vrouw-zijn. Door om te (leren) gaan met de ups en downs van de vrouwelijke cyclus kunnen we ons lichaamsbewustzijn, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid versterken.
Elke vrouw die creatief wil omgaan met de signalen van haar vrouwenlichaam, die de wijsheid van haar lichaam wil ontdekken, die meer wil leren over de maandcyclus of die opgroeiende dochters heeft, heeft baat bij deze cursus – gecreëerd vanuit puur empowerment. Op deze manier kunnen we de rode draad (opnieuw) van vrouw-tot-vrouw doorgeven…
De cursus vindt plaats in de prachtige locatie van de tempel yurt in het natuurparadijs van de permacultuur leefgemeenschap De Weegbree. In de warme, ronde ruimte voelen en voeden we onszelf, in contact met de natuur in en om ons heen.

De cursus bestaat uit 4 delen (de opeenvolging kan wijzigen). Deel 1: de menstruele cyclus: de fysieke en mentale symptomen en hoe gaan we ermee om. Deel 2: premenstrueel syndroom: klachten en oplossingen. Deel 3: betekenis van onze vrouwelijke organen en oorzaken van ziekten. Deel 4: Rituele baarmoeder-blessing.

Data: maandag en vrijdag avonden 3, 7, 10 en 14 juni 2019 (welkom vanaf 19u, start cursus 19u30, einde 22u)

Locatie: Tempel yurt, De Weegbree vzw, Hoogstraat 64, 2861 OLV-Waver (parkeren bij Atelier Verstrepen). Info over wegbeschrijving: deweegbree.be/wegbeschrijving.

Meebrengen: gemakkelijke kledij, er is de ruimte om je baby mee te brengen, iets om te schrijven, een voorwerp voor op het altaar. Wij voorzien water, thee en iets lekkers.

Bijdrage:
* 20-25 euro per avond, 70-100 euro per reeks (sliding scale)
* We kunnen een beperkt aantal vrouwen toelaten in de yurt. Reserveer daarom tijdig je plekje.
* Registratie via contact@carolinesjegers.com. Mail gerust voor meer info!

Facebook event: klik hier!

In de wolken

In de Wolken: Mama-Baby Mini-Retreat

“Mother,
Formed from the depths beneath your heart,
You know us from the inside out.”
(John O’Donohue)

Van zodra ze voor het eerst nieuw leven in haar armen houdt, verandert er iets drastisch in het leven van een vrouw. De stap van jonge vrouw naar moeder is enorm en haar hele wezen maakt een reuzensprong: ze staat nu ook in voor de zorg van haar pasgeboren baby(’s)..

De weg van het (prille) moederschap beweegt als de zee. Nu eens zachtjes golvend, dan weer een storm. Met tijden een eenzame zoektocht, met tijden een heuse ontdekking van innerlijke kracht. Soms zijn we ‘in de wolken’, op andere moment ervaren we verdriet of frustratie. En dan die lange dagen en nachten en dagen en nachten van voeding geven en zorg dragen. Het afstemmen met de partner en/of andere zorgverleners. En natuurlijk: zelfzorg. Wat een reis!

Tijdens dit mama-baby verwen-momentje, is het ons verlangen om moeders (met baby’s tot 1 jaar) rust en ruimte te geven – en dit in het bijzijn van haar baby, haarzelf én andere moeders. De mini-retreat vindt plaats in de prachtige locatie van de tempel yurt in het natuurparadijs van de permacultuur leefgemeenschap De Weegbree. In de warme, ronde ruimte voelen en voeden we onszelf, in contact met de natuur in en om ons heen.

Vanuit haar jarenlange ervaring als vroedvrouw en de opvoeding van haar vijf zonen, zal Kitty ruimte en tijd scheppen om ervaringen te delen en te luisteren naar elkaar over alles wat ons als moeders raakt. Mama van een zoontje en bewegingsfluisterares Caroline S’Jegers zal zorgen voor momenten van rust en relaxatie in het lichaam via muziek, verdieping en beweging. Samen eren we onze eigen (weder)geboorte als moeder van onze baby’s.
Jij en je baby(’s) zijn welkom, met alles wat er is!
Ook als dit niet je eerste baby is, ben je van harte welkom. Elke nieuwe geboorte brengt een (weder)geboorte in het moederschap.

Op de middag delen we een gezamenlijke potluck, dus neem ieders een lekkere maaltijd mee.
We kunnen een beperkt aantal vrouwen toelaten en raden aldus aan om tijdig je plekje te reserveren!

Facebook event, klik hier!

Data: zaterdag 15 juni 2019 (10-13u)

Locatie: Tempel yurt, De Weegbree vzw, Hoogstraat 64, 2861 OLV-Waver (parkeren bij Atelier Verstrepen). Info over wegbeschrijving: deweegbree.be/wegbeschrijving.

Meebrengen: gemakkelijke kledij, een lekkere maaltijd voor de potluck, warme en zachte spulletjes voor je baby, iets om te schrijven, een voorwerp voor op het altaar. Wij voorzien water, thee en iets lekkers.

Bijdrage: 20-30 euro (sliding scale)

In de Watten

‘In de Watten’ (Retreat voor zwangere vrouwen)

“Never have you traveled farther inward
Strengthening inside the night of your womb.”
(John O’Donohue)

Van zodra een vrouw bevrucht wordt, krijgt ze een onzichtbare, stralende gloed om haar heen. In haar lichaam speelt de mysterie en de magie zich af: een kind vormt zich in de baarmoeder! Over de periode van negen maanden, krijgt de vrouw de tijd en ruimte om zichzelf fysiek, emotioneel, mentaal én energetisch voor te bereiden op de geboorte van haar baby én op de hergeboorte van haarzelf als moeder. En dat brengt gegarandeerd heel wat met zich mee…

Tijdens deze retreat-dag zullen we onszelf en elkaar heerlijk ‘in de watten’ leggen en dit in de prachtige locatie van de tempel yurt in het natuurparadijs van de permacultuur leefgemeenschap De Weegbree. In de warme, ronde ruimte voelen en voeden we onszelf, in contact met de natuur in en om ons heen. We geven het lichaam voluit de aandacht en liefde die het verdient.

Vanuit haar jarenlange ervaring als vroedvrouw en de opvoeding van haar vijf zonen, zal Kitty ruimte en tijd scheppen om te delen rond dat wat ons als zwangere vrouw raakt. Onze verlangens en angsten rondom het verloop van de zwangerschap en het proces naar de bevalling kunnen geuit worden. Bovendien zal mama van een zoontje en bewegingsfluisterares Caroline S’Jegers zorgen voor momenten van rust en relaxatie in lichaam, hart en ziel – via muziek, stilte en beweging. Samen eren we het natuurlijke proces dat de zwangerschap met zich meebrengt.
Je bent welkom, met alles wat er is!

Op de middag delen we een gezamenlijke potluck, dus neem ieders een lekkere maaltijd mee.
We kunnen een beperkt aantal vrouwen toelaten en raden aldus aan om tijdig je plekje te reserveren!

Facebook event, klik hier!

Data: zondag 21 april 2019 (10-17u)

Locatie: Tempel yurt, De Weegbree vzw, Hoogstraat 64, 2861 OLV-Waver (parkeren bij Atelier Verstrepen). Info over wegbeschrijving: deweegbree.be/wegbeschrijving.

Meebrengen: gemakkelijke kledij, een lekkere maaltijd voor de potluck, warme en zachte spulletjes voor je lichaam, iets om te schrijven, een voorwerp voor op het altaar. Wij voorzien water, thee en iets lekkers.

Bijdrage:
* 50-65 euro (sliding scale) – (terugbetaling van 14 euro mogelijk)
* We kunnen een beperkt aantal vrouwen toelaten in de yurt. Reserveer daarom tijdig je plekje.
* Registratie via contact@carolinesjegers.com. Mail gerust voor meer info!

Temazcal – zweethut Lente equinox * 20 maart 2019

*Lente Temazcal op De Weegbree *
Woensdag 20 maart 2019

17u: Welkom en aansteken heilig vuur
18u: Laatste aankomst: Er zullen instructies en intenties gedeeld waarna we samen de hut in gaan.
Rond 23 uur komen we uit de hut. Net op het punt van de equinox..

(English below)

***

Op de lente equinox en volle maansnacht komen we samen op De Weegbree voor een Temazcal ceremonie.
Dit is het punt van balans tussen dag en nacht, Noord en Zuid, De zon komt exact op in het oosten en gaat neer in het westen.

Een Temazcal is een rituele zweethut die afstamt van de voorouderlijke volkeren van de aarde. Het woord Temazcal (Temazcalli) komt uit het Nahuatl (Aztec) en betekent “huis van hitte”. Tijdens de Temazcal ceremonie komen we samen in community, met onze naasten, om te genieten van de warmte in de donkere hut. We nemen de tijd om te bidden via intentie, zang en stilte, en roepen de wijsheid en genezende krachten van de elementen aan. Zo zetten we kracht bij in ons leven, vieren we de terugkomst van de lente, en maken we contact met al wat is onder het wake van de volle maan;

We bouwen een kleine hut met takken, die de herinnering aan de bomen dragen. Een ronde buik, donker en warm. We steken een Vuur aan dat de herinnering aan de zon en zijn helende krachten draagt. We verwarmen Stenen en gaan de Temazcal (de hut) binnen. Deze stenen, die de herinnering aan het zaad van de vader dragen, bemesten de buik van de Moeder. Op deze stenen zetten we aromatische planten en water neer, om op deze manier de zegen van de Natuur, onze Moeder te ontvangen.

Deze hut wordt begeleid door Matrin Firket in volgens de traditie van de Fuego sagrado de Itzitaclan. Martin is temazcalero in deze traditie.

PRAKTISCH:

Timing:

17.00: welkom op de weegbree, Aansteken heilig vuur

18.00: Laatste aankomsttijd, instructies en het zetten van onze intenties

19.00: Binnegaan hut

23:00 Einde hut, we doen ons best om rond deze tijd te stoppen zodat ieder nachtrust kan hebben tegen de volgende dag.

00.00: Einde vuur en opruim

Bijdrage:

Sliding scale: Tussen 33 en 55 euro. Als deze prijs een obstakel is, zeg het ons.
Deze bijdrage wordt gebruikt voor de verdere uitbouw van ons waterzuiveringsproject @ De Weegbree

CARSHARING:

We moedigen mensen aan om samen te rijden. Als je op zoek bent naar een rit of zelf een rit aan te bieden hebt, mail ons en/of plaats een bericht op Facebook via deze link.

Meenemen:

Comfortabele kleding in natuurlijke stof. Voor de heren: short en voor de dames: pareo of lichte jurk. (Als je wilt weten waarom we niet naakt zijn, vraag het ons gerust op de dag van de Temazcal.)
Twee handdoeken
Water en thee zijn aanwezig. (Zorg ervoor dat je de dagen voor de Temazcal voldoende water drinkt om hoofdpijn te voorkomen.)
Een smakelijk gerecht voor de potluck (zie uitleg hieronder).

Extra:

Zwangere vrouwen kunnen vanaf de derde zwangerschapsmaand de Temazcal binnengaan. Gelieve ons in te lichten bij registratie.
Gelieve bij registratie te vermelden als u een speciale medische situatie heeft.
De hut zal in het Engels gegeven worden, met mogelijkheid tot vertaling naar het Nederlands.

Inschrijven:

Inschrijven is verplicht.
Enkel via mail: info@deweegbree.be

***

POTLUCK:

Na de hut houden we een potluck maaltijd. Daarom vragen we aan iedereen om een eigen gerecht mee te nemen (liefst een hoofdgerecht). Ieders gerecht wordt nadien op tafel gezet en we genieten samen van een heerlijke maaltijd.

***temazcal(1)

*TEMAZCAL spring equinox @ De Weegbree *

Wednesday 20 march 2019
Welcome: 17pm * Start: 18pm

***

On the spring equinox en full moon night we come together to share a temazcal @ De Weegbree.
This is the point of balance between day and night, between North and South, it is also the day when the sun rises in the East and sets in the West. (precisely 🙂

A Temazcal is a ritual sweat lodge that descends from the ancestral peoples of the earth. The word Temazcal (Temazcalli) comes from the Nahuatl (Aztec) and means “house of heat”. During the Temazcal ceremony we gather in community, with our closed ones, to enjoy the warmth of the dark lodge. We pray through intention, song and silence, and invoke the wisdom and healing powers of the elements – and by doing so: strengthen our lives, celebrate rerturn of spring and invite ourselfs to this whole space under the full moon that watches over us.

We build a small hut with branches, which hold the memory of the trees. A round belly, dark and warm. We light a Fire that holds the memory of the sun and its healing powers. We heat Stones and enter the Temazcal (the hut). These stones, which hold the memory of the seed of the father, fertilize the belly of the Mother. On these stones we pour aromatic plants and water, in order to receive the blessing of Nature, our Mother.

The Temazcal is held by Martin Firket in the tradition of the Sacred Fire of Itzachilatlan. Martin is temacalero under this tradition.

***

PRACTICALITIES:

Timing:

17.00: welcome to the garden, lighting the fire

18:00: Setting intentions and instructions for the temazcal, latest arrival time

19.00: Entering the lodge

23.00: End temazcal

At the end of the Temazcal, we share a potluck meal.

00.00: End potluck and cleanup

Contribution:

Sliding scale : between 33 and 55 euro, if this contribution is an obstacle, tell us.
The contribution will be used for our water purification project @ De Weegbree.

Carsharing:

We encourage people to drive together. If you are looking for a ride or have a ride to offer, email us and/or leave a message on Facebook via this link.

Bring along:

Comfortable clothing for sweating in natural fabric if possible. For the men: shorts and for the women: pareo or light dress. (If you would like to know why we don’t enter naked, feel free to ask us on the day of the Temazcal.)
Two towels
Water and tea are provided. (Make sure to drink enough water the days before the Temazcal to avoid headache.)
A tasty dish for the potluck (see explanation below).

Extra:

Pregnant women can enter the Temazcal from the third month of pregnancy. Please inform us when you register.
If you have a special medical situation that we need to know about, please let us know when you register.

Registration:

Registration is necessary.
Only through mail: info@deweegbree.be

***

POTLUCK:

After the sweat lodge, we gather for a potluck meal. That is why we ask everyone to bring their own dish (preferably a main course) so we can share a delicious meal together.

Ayurvedic Detox Weekend – 3, 4, 5 mei 2019

This fast of detoxification and cleansing based on the Ayurvedic Science, is an invitation to take some time for you, to rest and purify the organism and prepare it for the new cycle.

***

Benefits of Ayurvedic Detox

In this rhythm that we are living, a regime of cleaning and purifying is more vital than ever for our health.

Our bodies and minds are asked to process an endless interference of harmful factors, such as environmental toxins, processed foods, unresolved emotions and psychological stress. Over time, these stressors can cause toxicity to accumulate in the system, deposit in the tissues and endanger our health. A periodic cleaning helps eliminate these accumulations of the body.

A simple three day cleanse can help:

 • Improve digestion and metabolic function.
 • Promote regular and balanced elimination.
 • Support the maintenance of a healthy body weight.
 • Encourage an enhanced sense of energy, vitality and enthusiasm for life.
 • Promote clarity, spiritual and emotional.
 • Encourage a balanced sleep cycle.
 • Promote the improvement of health in general.

***

The program includes:

Specific yoga postures for the digestive system, breathing exercise, understanding the ayurvedic approach, learning about spices and there medicinal properties and sweetlodge.

***

Subscribe & more info:

0034670084325 (Rekha Jettoo)
kurkumfarmecovida@gmail.com

Workshop Wilgenbouw – 16 Maart 2019

49948318_2091799637524715_8479302629661343744_n

Op 16 maart 2019 organiseren we op de Weegbree een workshop wilgenbouw.

Tijdens deze dag zullen we een aantal creatieve constructies van levende wilg maken. Er is geen voorkennis vereist en nadien kan je zelf aan de slag om je tuin te verrijken met speelse wilgenelementen zoals een haagje, een hut of een zitbankkoepeltje.

***

Begin: 9u Einde: 16u

Prijs: 65€ (contant te betalen)

Inschrijven via info@deweegbree.be

Meebrengen: Lunch, wij voorzien soep en thee.

***

Parkeren kan bij Atelier Verstrepen op Hoogstraat 49.
Van hieruit is het maar kort wandelen tot bij ons.
(Links wandelen bij Verstrepen, eerstvolgende straat (hoogstraat) Rechts in)
Parkeren aan de Weegbree zelf is niet mogelijk.

Wegbeschrijving en openbaar vervoer:
http://deweegbree.be/wegbeschrijving/

***

Hopelijk tot snel!
Warme groetjes van de Weegbree’ers.

 

Older posts

© 2019 De Weegbree

Theme by Anders NorenUp ↑