Wat is transitie?

Vertalen van het woord “transitie” met het woord “overgang” doet tekort aan wat transitie daadwerkelijk is.
Transitie is een structurele (maatschappelijke) verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen, zowel van binnenuit als van buitenaf. Transitie van een niet-duurzame, vervuilende levenswijze naar een duurzaam, gezond, kwalitatief en aantrekkelijker leven. Het wil een realistisch en vooral lokaal antwoord op mensenmaat zijn voor een aantal mondiale problemen: klimaatopwarming, het olie-piekmoment, de wereldwijde economische crisis.

“Iets sterks roert zich en schiet wortel overal ter wereld. Mensen kiezen het leven en laten dat zien in hun eigen levens en gemeenschappen. Mensen beginnen piekolie te zien als de Grote Kans, de kans om de wereld te bouwen waar ze al altijd van gedroomd hebben.”   Rob Hopkins

Doel

Transition towns, of transitiesteden- en dorpen, stellen zich tot doel de lokale gemeenschap voor te bereiden op een toekomst met minder olie, terwijl ze tegelijkertijd een antwoord willen bieden op de problematiek van klimaatverandering.
Gemotiveerde bewoners werken ter plekke aan een samenleving die niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Het idee van de transition towns komt uit Engeland, waar het aantal initiatieven sinds 2007 een hoge vlucht heeft genomen. Er zijn ondertussen tal van steden en dorpen waar burgers het heft in eigen handen hebben genomen om hun gemeenschap weerbaar te maken voor de onvermijdelijke gevolgen van energieschaarste en klimaatverandering.
– Minder energie verbruiken en minder broeikasgassen uitstoten
– Overgang van een globale naar een meer lokale economie
– Veerkracht van de lokale gemeenschap verhogen

Wat is een transitie-initiatief (transition town)?

Het begint allemaal als een kleine groep gemotiveerde personen binnen een gemeenschap samenkomt rond een zorg die ze delen: hoe kan onze gemeenschap een antwoord bieden op de uitdagingen, en de kansen, van piekolie en klimaatverandering.
Ze starten met het vormen van een stuurgroep die het model van de transition towns wil toepassen met als bedoeling een aanzienlijk deel van de inwoners van de stad of het dorp te overtuigen om een transitie-initiatief te starten en er mee in te stappen.
Een transitie-initiatief is een gemeenschap – een stad of dorp bijvoorbeeld – die onbevreesd piekolie en klimaatverandering in de ogen ziet en zich deze grote vraag stelt: “hoe kunnen we in alle aspecten van het leven hier de veerkracht van onze eigen gemeenschap verhogen (om de gevolgen van piekolie op te vangen) en onze uitstoot van broeikasgassen drastisch verminderen (om de gevolgen van klimaatverandering te temperen)?”

En dat als het resultaat van een creatief en omvattend proces:

• bewustmakingsactiviteiten organiseren rond piekolie, klimaatverandering en de noodzaak om een door de gemeenschap zelf ondernomen proces in gang te zetten om lokale veerkracht op te bouwen en uitstoot te verminderen
• de handen in elkaar slaan met bestaande groepen binnen de gemeenschap
• bruggen bouwen naar de lokale overheden
• zich verbinden met andere transitie-initiatieven
• groepen vormen rond alle belangrijke aspecten van het leven (voeding, energie, mobiliteit, gezondheid, innerlijk welzijn, economie, …)
• projecten starten die mensen helpen verstaan waarom veerkracht, vermindering van uitstoot en gemeenschappelijk engagement zo belangrijk zijn
• uiteindelijk een lokaal Minder Energie Plan voor een looptijd van 15 tot 20 jaar starten en implementeren
Dit resulteert in een gecoördineerde verscheidenheid aan projecten rondom alle belangrijke aspecten van het leven die erop gericht is de lokale veerkracht en schokbestendigheid die we als gevolg van goedkope olie verloren zijn her op te bouwen, en de koolstofuitstoot van de gemeenschap drastisch te verminderen.
De gemeenschap erkent verder ook twee cruciale punten:

• dat we ontzettend veel creativiteit, vindingrijkheid en aanpassingsvermogen aan de dag gelegd hebben in de tijd dat we steeds meer energie beschikbaar kregen, en dat er geen reden is om niet hetzelfde te doen nu we de energie-afdaling inzetten
• dat als we samen en op tijd plannen en in actie schieten, het er ook naar uitziet dat we een levensstijl kunnen creëren die meer verbonden en voller is, en meer in voeling met onze omgeving dan de mallemolen van de olieverslaving waarin we ons vandaag bevinden.

Link naar folder: transitiefolder
Meer info op www.transitie.be

transitie

Transitie op de Weegbree

Samen met enkele mensen uit de buurt zijn we in 2012 gestart met ‘Transitie Bodukap’, een overkoepelend transitie-initiatief met de gemeentes Bonheiden, Duffel, Katelijne en Putte.  Meer info: http://www.transitie-bodukap.be/

banner

Als gemeenschap zijn we zelf in transitie naar een meer haalbare levenswijze voor deze tijd.  We stellen onze ruimte beschikbaar aan buren, vrienden en andere geïnteresseerden om hier te komen proeven en te kijken, te participeren of zelf iets te organiseren.

Enkele transitie-initiatieven die hier reeds doorgingen:
– Filmavonden (bewustmaking)
– Handwerkcafé (ontmoeten, uitwisselen, leren) en handwerkmarkt
– Transitiecafé (met verschillende thema’s) (ontmoetingsplek om samen te komen met geïnteresseerden over transitie, waar nieuwe initiatieven kunnen ontstaan)
– (k)Letscafé  (ontmoetingsmoment voor Letsers)
– Volkskeuken
– Repair-Café
– Zadenruilbeurs
– Kledingruil en kledingweggeefwinkel
– Info-avonden: Voedselteam (ism csa de Doederij in Sint-Katelijne-Waver), voedselbos en samentuin, compost-WC’s,…
– Buurtfeesten (hoevefeest, oogstfeest, ervaringsfeest…)

– Inrichten van zeer praktisch gerichte cursussen: permacultuur, groeitraject zelfvoorzienend leven, ambachten, natuurlijk bijen houden, innerlijke transitie …

RC-logo-2014-SINT-KATELIJNE-WAVER