Indien u niet kunt deelnemen aan een opleiding en/of activiteit waar u al voor ingeschreven was, laat het ons dan zo snel mogelijk weten.    Zo kunnen we aan iemand anders nog een kans geven om in te schrijven.   Annulatie kan enkel schriftelijk via e-mail (info@deweegbree.be).

Annulatieregeling bij  opleidingen van 1 jaar:

Tot 2 maanden  voor aanvang van de cursus is annulatie kosteloos.
Wanneer de annulatie – om eender welke reden – gebeurt binnen de 2 maanden voor de startdatum van de opleiding blijft 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.
Wanneer de annulatie – om eender welke reden – gebeurt binnen de 4 weken voor de startdatum van de opleiding blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

 

Annulatieregeling bij  activiteiten met overnachting en maaltijden:

Tot 2 maanden  voor aanvang van de cursus is annulatie kosteloos.
Wanneer de annulatie – om eender welke reden – gebeurt binnen de 2 maanden voor de startdatum van de opleiding blijft 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.
Wanneer de annulatie – om eender welke reden – gebeurt binnen de 4 weken voor de startdatum van de opleiding blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

 

Annulatieregeling bij kortlopende opleidingen / cursussen/ workshops/ andere activiteiten   van 2 of meerdere dagen, avondreeksen, …:

Tot 1 maand voor aanvang van de cursus is annulatie kosteloos.
Wanneer de annulatie – om eender welke reden – gebeurt binnen de maand voor de startdatum van de opleiding blijft 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.
Wanneer de annulatie – om eender welke reden – gebeurt binnen de 2 weken voor de startdatum van de opleiding blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

 

Annulatieregeling bij workshops /  cursussen / andere activiteiten van 1 dag :

Tot 2 weken voor aanvang van de activiteit is annulatie kosteloos.
Wanneer de annulatie – om eender welke reden – gebeurt binnen de 2 weken voor de startdatum van de activiteit blijft 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.
Wanneer de annulatie – om eender welke reden – gebeurt binnen de week voor de startdatum van de activiteit blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

 

Annulatieregeling bij workshops / lezingen / andere activiteiten van 1 dagdeel :

Tot 1 week voor aanvang van de activiteit is annulatie kosteloos.
Wanneer de annulatie – om eender welke reden – gebeurt binnen de week voor de startdatum van de activiteit blijft 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.
Wanneer de annulatie – om eender welke reden – gebeurt binnen de 48u voor de startdatum van de activiteit blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

 

 

Indien u verhinderd bent deel te nemen kan u zich, in plaats van te annuleren, wel kosteloos laten vervangen door een collega of kennis. U meldt dit via e-mail ten laatste 12 uur vóór de start van de cursus, workshop of activiteit (zoniet zal het volledige bedrag aangerekend worden).
Indien een activiteit niet kan doorgaan o.m. door te weinig deelnemers of andere omstandigheden wordt binnen 1 week na de initiële startdatum het inschrijvingsgeld automatisch teruggestort.

Bij betwistingen zal het bestuur van de Weegbree vzw altijd een bindende beslissing nemen.