PERMADANCE: A Natural Dance Practice @ De Weegbree (near Mechelen)

* Perma (combining form): “permanent, continuing”

* Dance (verb): “to move one’s feet or body, or both, rhythmically

* Permadance: “being moved by an eternal expression of dancing”

(for English: scroll down)

PERMADANCE: Een natuurlijke dans practice @ De Weegbree

[Perma-dance]: “being moved by an eternal expression of dancing”

Een zachte ochtenddans om ons lichaam wakker te maken. Om te delen met anderen in pure vreugde. En om onze dag te beginnen met dankbaarheid, rust en verstilling. Onze innerlijke stroom herleven binnen de natuurlijke omgeving van het permacultuurparadijs De Weegbree.

100% puur. Raw. Biologisch. EveryBODY is welkom!

Caroline S’Jegers, de oprichter van ‘ícaro events’, is een toegewijde onderneemster en trainster van de “Conscious Dance”. Ze is de medeorganisatrice van Ecstatic Dance Belgium en Dancing in Her Flames – en reist de hele wereld over met haar (he)ART – van workshops geven tot DJ’en en toonaangevende dansceremonies bij verschillende extatische dansgemeenschappen en Conscious Club-evenementen.

De klanken en woorden van DJ CaroLine kunnen in drie woorden worden samengevat: opliftend, diep en soulvol. Ze gebruikt muziek als poëzie, terwijl ze luistert naar de wens van haar hart: “Muziek beroert en vormt me. Ik word verliefd op de dans – steeds opnieuw – en word zo geïnspireerd om te creëren vanuit een plek van absolute aanwezigheid. Net zoals in het leven, gebeurt er magie op de dansvloer. “

Maak je lichaam en creativiteit wakker door dans, terwijl je het bestaan van deze ochtend viert. Dans is een krachtig hulpmiddel voor genezing, sociale verandering en transformatie. Door middel van dans verbinden we ons met het moment, onze creativiteit, onze lichamen, onze rauwe essentie, onze oernatuur en dus: met Moeder Aarde. Dans biedt hoop en verandering.

Locatie: De Weegbree VZW, Hoogstraat 64, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Data: nog bekend te maken

Bijdrage: 15 euro

Inschrijven: www.carolinesjegers.com/permadance

***

A soft morning dance to wake up our bodies. To share with others in sheer delight. And to start our day with gratitude, grace and silence. Re-membering our inner flow within the natural surroundings of a permaculture paradise.

100% Pure. Raw. Organic. EveryBODY is welcome!

underwater

Caroline S’Jegers, the founder of ‘ícaro events’, is a dedicated Conscious Dance entrepreneur and trainer. She is the co-organizer of Ecstatic Dance Belgium and Dancing in Her Flames, and travels around the world with her (he)ART – from teaching workshops to DJ’ing and leading dance ceremonies at diverse Ecstatic Dance communities and Conscious Club events.

The sounds and words of DJ CaroLine can be summarized in three words: uplifting, deep and soulful. She uses music as poetry, while listening to her heart’s desire: “Music moves and shapes me. It makes me fall in love with dance – again and again – and inspires me to create from a place of utter presence. On the dance floor – as in life – magic happens.”

Wake up your body and creativity through dance, while celebrating this morning’s existence.

Dance is a powerful tool for healing, social change and transformation. Through dance, we connect ourselves to the moment, to our creativity, to our bodies, to our raw essence, to our tribal nature and thus: to Mother Earth. Dance offers hope and change.

Location: De Weegbree VZW, Hoogstraat 64, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Dates: tba

Contribution: 15 euro

Facebook event

Register: www.carolinesjegers.com/permadance