GEANNULEERD!

“Sacred fire within us; place of eternal flame; burn away the barriers; in great mystery’s name…”

  • prayer from: The discovery of self through native teachings ~Jamie Sams

Voor velen is deze periode van koude en duister een uitdaging. Tegelijk kan het een prachtige tijd beteken van dicht bij het vuur kruipen en dicht bij elkaar of dicht bij ons innerlijk vuur.

Het is diep in ons geworteld om deze winterdagen te eren door mee te gaan met de stroom der natuur: naar beneden en naar binnen. Daar vinden we onze eeuwige waakvlam.

Vroeger was de winter van nature een tijd om creatief te zijn. Er was minder werk op het land, mensen maakten allerlei: draad, stoffen, manden, kunst enz. Bovendien was er meer tijd om te voelen, te denken, te dromen, te luisteren, te vertellen enz.

Nog steeds leeft in ons dit bewustzijn van een stuk natuurlijke orde en de neiging om naar binnen te keren en te creëren.

De Weegbree nodigt u graag uit op winter-avonden om in goed gezelschap te genieten

van rust, van zijn,

van ont -spannen en ont- moeten,

om in-spiratie te ont-vangen

om net zoals de bomen in de winter naar binnen en naar beneden te keren

om daar de nectar te vinden van onze eigen harten

vanuit liefde voor het leven, voor de dans, voor muziek en voor onszelf.

“The world is full of magical things, waiting for our senses to grow sharper.” ~Yeats

Wij zullen samen contact maken met onze zintuigen, -terwijl we dansen, yoga doen, intuïtief schilderen, wijsheden delen, enz… telkens op de tweede en vierde vrijdag van de maand.