Maandagen 18 – 25 april, en 9 mei telkens om 19u30

Met Kitty Van Den Bogaert van geboortehuis Inanna

“Maan”tijden

De huidige samenleving maakt het niet eenvoudig om respectvol vrouw te mogen zijn en worden. Ons sexueel cultureel erfgoed is tot op heden verantwoordelijk voor een hele reeks premenstruele klachten. Nochtans zijn de (eerste) menstruatie, zwangerschap en menopauze mijlpalen in het leven van een vrouw. Ze kan er veel kracht uit putten als deze momenten naar de juiste waarde worden geschat.

Van oudsher gingen vrouwen en meisjes in vele culturen tijdens hun “maan”tijd (menstruatie) in afzondering en kregen in deze rustdagen onderricht van oudere, ervaren vrouwen. Onze bedoeling is vrouwen terug te verbinden met de oerkennis hierover en hen opnieuw vertrouwd te maken met de mysteriën van hun vrouw-zijn.

Stap voor stap proberen we de maan(d) cyclus en de betekenis van onze vrouwelijke organen te begrijpen. Het leren omgaan met de ups en downs van de vrouwelijke cyclus zal het lichaamsbewustzijn, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid versterken.

Iedereen die creatief wil omgaan met de signalen van haar vrouwenlichaam, die de wijsheid van haar lichaam wil ontdekken of meer wil weten over de maandcyclus, mensen met opgroeiende dochters, kortom: iedereen heeft baat bij deze pure empowering.

Cursus in 3 delen
deel I : de menstruele cyclus: de fysieke en mentale symptomen en hoe gaan we ermee om
deel 2: premenstrueel syndroom : klachten en oplossingen
deel 3: betekenis van onze vrouwelijke organen en oorzaken van ziekten.
Prijs: 30 euro voor de 3 avonden, plus vrije bijdrage voor de zaal
Inschrijven op: inschrijven@deweegbree.be