English and French below

MANNENHUT- TEMAZCAL + Mannenvuur
Zaterdag 13 Juli
@ De Weegbree

Mannen, welkom op deze Temazcal in het begin van de zomer, op De Weegbree.
Vrouwen, verspreid gerust deze invitatie naar andere mannen!

We gaan samen de hut in om te reinigen, te zakken, te bidden, te danken en te ontvangen. We stellen ons open voor al wat is en tonen, in de donkerte en de warmte van de hut, onze kwetsbaarheid aan elkaar en aan de stenen.

In deze cirkel van mannen leggen we deze keer extra intentie op het element vuur. Vuur drijft onze passie. Waar worden we warm van? Vuur als transformatiekracht. Vuur voedt onze wilskracht en seksualiteit. Als schaduw kan het zich manifesteren als een misbruiken van macht en in verslavingen. Ons mens-zijn heeft een vuur nodig dat verbind met het wezenlijke leven ipv ons ervan te scheiden. Dus wees welkom rond het vuur om dit alles te her-inneren.

Dit oude ritueel van herboren worden zorgt ervoor dat we, als mannen, met hernieuwde focus onze dromen en verlangens in de wereld kunnen zetten. Zo kunnen we, in connectie met onze eigen creatieve levensenergie, dienstbaar zijn aan het leven zelf.

Deze Temazcal zal geleid worden door Yves Gendrot, in het Engels. Yves werkt sinds 20 jaar vanuit de traditie van de Fuego Sagrado de Itzachilatlan. Yves is tevens vele jaren actief in mannenwerk.
Mannen van alle richtingen zijn welkom, ongeacht taal en traditie.

*****PRAKTISCH****

TIMING:
-> 11.00 Welkom op De Weegbree, start opbouw altaar en vuur, instructies
-> 11.30 Laatste aankomsttijd
-> 12.00 aansteken heilig vuur.
-> 13.30 Binnegaan van de hut.
Aan het einde van de Temazcal delen we rond het vuur wat er gedeeld wil worden.
-> 18.00 We schuiven samen aan voor de potluck maaltijd.

Maak jezelf op zijn minst vrij tussen 11.00 en 18.00, de potluck maaltijd is optioneel voor zij die vroeger moeten gaan.

BIJDRAGE:
Glijdende schaal: Tussen 33 en 52 euro. Breng cash geld mee op de dag zelf.
Alle opbrengsten gaan naar het waterfonds op de Weegbree. Hiermee leggen we ons rietveld/ aanleggen om ons afvalwater te zuiveren en een lagune biotoop te creëren.

ADRES:
De Weegbree
Hoogstraat 64
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Parking kan enkel op de parking van Atelier Verstrepen, Hoogstraat 49, 2861 OLV-Waver. Van hieruit kan je wandelen naar De Weegbree.

MEENEMEN:
Twee handdoeken.
Water en thee zijn aanwezig.
Een smakelijk gerecht voor de potluck (zie uitleg hieronder).

INSCHRIJVEN:
Inschrijven is verplicht.
Enkel via volgend adres: info@deweegbree.be met onderwerp “inschrijving Mannenhut”

EXTRA:
Gelieve bij registratie te vermelden als u een speciale medische situatie heeft.
De hut zal in het Engels gegeven worden, met mogelijkheid tot vertaling naar het Nederlands en frans.

POTLUCK:
Na de hut houden we een potluck maaltijd. Daarom vragen we aan iedereen om een eigen gerecht mee te nemen (liefst een hoofdgerecht). Ieders gerecht wordt nadien op tafel gezet en we genieten samen van een heerlijke maaltijd.

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

MEN’S LODGE- TEMAZCAL + men”s fire
Saturday 13 july
@ De Weegbree

Dear men, welcome at this Temazcal, at the beginning summer, at De Weegbree;
Women, please spread this invitation.

We will be gathering in the lodge, to purify, reconnect, pray, give thanks and to receive. We open ourselves for what is and show our vulnerability. All-in the presence of the stones and each and one another.

In this circle of men, we put extra intention on the element of fire. Fire drives our passion. Fire as source of our will and sexuality. Fire as transormational power. As shadow it can manifests in abuse of power and addictions. Our humanity has a real need to reconnect with all life rather than separate us from it. Be welcome to re-member.

This old rebirthing ritual gives us, as men, renewed clarity witch we can use to manifest our dreams and desires into this world. We make connection with our own creative lifeforce from where we can be in service to the bigger whole, that is life.

This Temazcal will be held by Yves Gendrot, in English. Yves works from the tradition of the Fuego Sagrado de Itzachilatlan since twenty years.
He’s also engaged in men’s group for many years.

Men of all directions all directions are welcome, regardless of language and tradition.

TIMING:
-> 11.00 Welcome at De Weegbree
-> 11.30 Last arrival
-> 12.00 Start of sacred fire
-> 13.30 Enter temazcal
At the end of the Temazcal we will share by the fire what wants to be shared.
-> 18.00 Start portluckmeal

Please give yourself the opportunity to be there between 11.00 and 18.00 at the least. The potluckmeal is optional for those who need to be elsewhere.

CONTRIBUTION:
Sliding scale: between 33 and 52 euro. Bring your contribution in cash at the day itself.
All profits go the water fund @ De Weegbree. With these funds we will create a water purification reed bed and create a lagoon biotope at our terrain.

ADDRESS:
De Weegbree
Hoogstraat 64
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Parking is only possible at the parkside of Atelier Verstrepen, at the following adress: Hoogstraat 49, 2861 OLV-Waver

TO BRING::
Two towels
Water and tea are provided before the Temazcal.
A tasteful dish for the potluck.

INSCRIPTION:
Inscription is obligatory.

Only trough the following email address: info@deweegbree.be with subject: Inscription men’s lodge.

EXTRA:
Please notify us with your inscription if you have any special medical condition.
The lodge will be held in English with optional translation to Dutch and French.
Please drink enough and eat a light and healthy meal prior to the lodge

POTLUCK:

After the lodge we share a potluck meal. Please bring a dish for sharing. We share all the foods on a common table.

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

HUTTE DE SUDATION D’HOMMES – TEMAZCAL + FEU D’HOMMES
Samedi 13 juillet @ De Weegbree

Chers hommes, bienvenue à ce Temazcal, en ce début de l’été chez “De Weegbree”
Chères femmes, merci de faire passer l’information,;

Nous nous retrouverons dans la hutte, pour nous purifier, nous reconnecter, prier, remercier et recevoir. Nous nous ouvrons pour ce qui “est”, qui nous montre notre vulnérabilité. Ensemble en présence de nos grand-mère les pierres.

Dans ce cercle d’hommes, nous mettons une intention à l’élément du feu.
Le feu qui chauffe notre passion, notre sexualité et notre volonté. Le feu qui réchauffe et aussi qui brule. Comme ombre, il peut se manifester en abus de pouvoir et en addictions. Le feu comme force transformatrice. Notre humanité a tellement besoin d’un feu qui prend soin du lien qui nous unit au vivant plutôt que de nous en séparer.

Cet ancien rituel de renaissance nous offre, comme homme, une clarté renouvelée que nous pouvons utiliser pour nos rêves et nos désirs dans ce monde. Nous créerons la connexion avec notre propre force vitale de création d’où nous pouvons être au service du grand tout qu’est cette Vie, cette Réalité.

Ce Temazcal sera dirigé par Yves Gendrot, en Anglais. Yves a reçu les enseignements de la tradition du “Fuego Sagrado d’Itzachilatlan” avec laquelle il chemine depuis une vingtaine d’années.
Il est aussi impliqué dans des groupes d’hommes depuis longtemps.

Hommes de toutes les directions soyez bienvenus quelle que soit votre langue ou votre tradition.

INFORMATIONS PRATIQUES:

ORGANISATION:
11.00 Accueil chez De Weegbree
11.30 Dernières arrivées
12.00 Démarrage du Feu Sacré
13.30 Entrée dans le Temazcal
A la sortie du Temazcal, un temps de partage autour du feu pourrait s’ouvrir.

18.00 Auberge Espagnole: nous partagerons les aliments (plus d’information plus bas).

Merci de nous offrir l’opportunité d’être tous ensemble de 11h à 18h (au minimum).

CONTRIBUTION:
Prix variant: entre 33 et 52 euros. Apportez votre contribution en espèces le jour même.
Tous les profits vont au fonds de l’eau @ De Weegbree. Avec ces fonds, nous allons créer un lit de roseaux pour la purification de l’eau et créer un biotope lagunaire sur notre terrain.

ADRESSE
:
De Weegbree
Hoogstraat 64
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Parking est seulement possible à Atelier Verstrepen, Hoogstraat 49, 2861 OLV-Waver. C’est un petit promenade d’ici vers De Weegbree.

A APPORTER:
– Deux essuies.
– Un plat à partager pour l’auberge Espagnole.
– De l’eau et du thé seront disponibles avant le Temazcal. Assurez-vous de boire en suffisance avant la hutte !

INSCRIPTION:
L’inscription est obligatoire.
Uniquement à l’adresse email suivante: info@deweegbree.be avec comme sujet: Inscription Temazcal hommes.

EXTRA:
Veuillez, s’il vous plaît, nous informer lors de votre inscription, d’éventuelles informations médicales vous concernant nécessaires à la bonne tenue du travail.

La hutte se tiendra en anglais avec traduction optionnelle en néerlandais et en français.

Prenez un repas léger et sain le matin et buvez assez d’eau avant le TEMAZCAL.

AUBERGE ESPAGNOLE:
Après la hutte de sudation, nous partageons un repas. S’il vous plaît, apportez un plat pour le partage. Nous partageons, ensemble, les aliments sur une table commune.