De Weegbree is een samenlevingsverband van mensen met een visie naar een haalbaar en werkbaar alternatief.    Zoals veel andere mensen in de transitie-beweging, verspreid over de hele wereld, zijn we van mening dat: voor ons, ons nageslacht, voor onze planeet en alles wat daar op leeft, het fijner, beter en gezonder is wanneer we ons lokaal organiseren.  Zodanig dat we lokaal ons voedsel verbouwen, lokaal gedecentraliseerd onze behoefte aan energie opwekken, ter plaatsen ons afval verwerken en ons water zuiveren.

Wij bij de Weegbree menen dat een snelle transitie van onderop de samenleving effectief is. Wetende dat: door de uitputting van de fossiele brandstoffen, de klimaatsveranderingen en daarmee de huidige wijze van onze voedselvoorziening, de vooruitzichten op welvaart, welzijn en gezondheid ondermijnd worden.
Nationale overheden zijn te traag om de noodzaak van een transitie te begrijpen en de juiste acties te ondernemen daar er te veel gevestigde belangen gemoeid zijn met het in stand houden van de status quo. Het kapitalistisch systeem met marktwerking, winstmaximalisatie en zelfregulatie breng een primitief sociaal model met zich mee van competitie, concurrentie, monopolie en het recht van de sterkste. Val je buiten de boot, ben je werkloos, heb je steun of zorg nodig, wordt men gereduceerd tot een economische kostenpost met als gevolg, in een systeem geheel gebaseerd op eindige hulpbronnen, dat je uiteindelijk uit het sociaal bestel bezuinigd zal worden. De pensioenkassen zijn leeggeroofd toen het allemaal niet op kon en de mensen uit de krimpende middenklasse die nog mogen blijven werken omdat hun werkplek niet naar het buitenland is verplaatst, moeten het langer doen.
Is er een alternatief?
Ja, zeker! En die kunnen we met elkaar ontdekken. De Weegbree is een Transitie Project en stelt zijn ruimte beschikbaar om de wereld van morgen hier en nu te manifesteren.