English and French below

MANNENHUT- TEMAZCAL
Zaterdag 29 september
@ De Weegbree

Mannen, welkom op deze Temazcal aan het begin van de herfst, op De Weegbree.

We gaan samen de hut in om te reinigen, te zakken, te bidden, te danken en te ontvangen. We stellen ons open voor al wat is en tonen, in de donkerte en de warmte van de hut, onze kwetsbaarheid aan elkaar en aan de stenen.

Dit oude ritueel van herboren worden zorgt ervoor dat we, als mannen, met hernieuwde focus onze dromen en verlangens in de wereld kunnen zetten. Zo kunnen we, in connectie met onze eigen creatieve levensenergie, dienstbaar zijn aan het leven zelf.

In deze cirkel van mannen leggen we deze keer extra intentie op het element water. Water als begin van alle leven, water als voeding voor al wat groeit en bloeit. Water als levensstroom die mannen de mogelijkheid geeft om nieuw leven te co-creëren.

Deze Temazcal zal geleid worden door Yves Gendrot, in het Engels. Yves werkt sinds 20 jaar vanuit de traditie van de Fuego Sagrado de Itzachilatlan. Yves is tevens vele jaren actief in mannenwerk.
Mannen van alle richtingen zijn welkom, ongeacht taal en traditie.

TIMING:
14.00 Welkom op De Weegbree, start opbouw altaar en vuur
14.30 aansteken heilig vuur
15.00 laatste aankomsttijd
Aan het einde van de Temazcal delen we een potluck maaltijd.

BIJDRAGE:
Glijdende schaal: Tussen 33 en 52 euro. Breng cash geld mee op de dag zelf.
Alle opbrengsten gaan naar het waterfonds op de Weegbree. Waarmee we een rietveld/ aanleggen om ons afvalwater te zuiveren en een lagune biotoop te creëren.

ADRES:
De Weegbree
Hoogstraat 64
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

MEENEMEN:
Twee handdoeken.
Water en thee zijn aanwezig. (Zorg ervoor dat je de dagen voor de Temazcal voldoende water drinkt om hoofdpijn te voorkomen.)
Een smakelijk gerecht voor de potluck (zie uitleg hieronder).
Inschrijvingen:
Inschrijven is verplicht.
Enkel via volgend adres: info@deweegbree.be met onderwerp “inschrijving Mannenhut”

EXTRA:
Gelieve bij registratie te vermelden als u een speciale medische situatie heeft.
De hut zal in het Engels gegeven worden, met mogelijkheid tot vertaling naar het Nederlands en frans.

POTLUCK:
Na de hut houden we een potluck maaltijd. Daarom vragen we aan iedereen om een eigen gerecht mee te nemen (liefst een hoofdgerecht). Ieders gerecht wordt nadien op tafel gezet en we genieten samen van een heerlijke maaltijd.

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

MEN’S LODGE- TEMAZCAL
Saturday 29 September
@ De Weegbree

Dear men, welcome at this Temazcal, at the beginning of autumn, at De Weegbree;
We will be gathering in the lodge, to purify, reconnect, pray, give thanks and to receive. We open ourselves for what is and show our vulnerability. All-in the presence of the stones and each and one another.

This old rebirthing ritual gives us, as men, renewed clarity witch we can use to manifest our dreams and desires into this world. We make connection with our own creative lifeforce from where we can be in service to the bigger whole, that is life.

In this circle of men, we put extra intention on the element of water. Water as the beginning of all life, water as nourishment for everything that grows and flower. Water is the life-giving stream that makes men able to co-create new life.

This Temazcal will be held by Yves Gendrot, in English. Yves works from the tradition of the Fuego Sagrado de Itzachilatlan since twenty years.
He’s also engaged in men’s group for many years.

Men of all directions all directions are welcome, regardless of language and tradition.

TIMING:
14.00 Welcome at De Weegbree
14.30 Start of sacred fire
15.00 Last arrival
At the end of the Temazcal we share a potluck meal (more info below)

CONTRIBUTION:
Sliding scale: between 33 and 52 euro. Bring your contribution in cash at the day itself.
All profits go the water fund @ De Weegbree. With these funds we will create a water purification reed bed and create a lagoon biotope at our terrain.

ADDRESS:
De Weegbree
Hoogstraat 64
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

TO BRING::
Two towels
Water and tea are provided before the Temazcal. Please make sure you drink enough prior to the lodge.
A tasteful dish for the potluck.
Inscription:
Inscription is obligatory.

Only trough the following email address: info@deweegbree.be with subject: Inscription men’s lodge.

EXTRA:
Please notify us with your inscription if you have any special medical condition.
The lodge will be held in English with optional translation to Dutch and French.

POTLUCK:

After the lodge we share a potluck meal. Please bring a dish for sharing. We share all the foods on a common table.

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

HUTTE DE SUDATION D’HOMMES – TEMAZCAL
Samedi 29 Septembre
@ De Weegbree

Chers hommes, bienvenue à ce Temazcal, en ce début de l’automne chez “De Weegbree”;

Nous nous retrouverons dans la hutte, pour nous purifier, nous reconnecter, prier, remercier et recevoir. Nous nous ouvrons pour ce qui “est”, qui nous montre notre vulnerabilité. Ensemble en présence de nos grand-mère les pierres.

Cet ancien rituel de renaissance nous offre, comme homme, une clarté renouvelée que nous pouvons utiliser pour nos rêves et nos désirs dans ce monde. Nous créerons la connection avec notre propre force vitale de création d’où nous pouvons être au service du grand tout qu’est cette Vie, cette Réalité.

Dans ce cercle d’hommes, nous mettons une intention supplémentaire en l’élément de l’Eau. L’Eau qui est à l’origine de toute vie, Eau qui nourrit tout ce qui grandit et fait fleurir et qui permet aux hommes de co-créer une nouvelle vie.

Ce Temazcal sera dirigé par Yves Gendrot, en Anglais. Yves a reçu les enseignements de la tradition du “Fuego Sagrado d’Itzachilatlan”avec laquelle il chemine depuis une vingtaine d’années.

Il est aussi impliqué dans des groupes d’hommes depuis longtemps.
Hommes de toutes les directions soyez bienvenus quelle que soit votre langue ou votre tradition.

ORGANISATION:
14.00 Accueil chez De Weegbree
14.30 Démarrage du Feu Sacré
15.00 Dernières arrivées
A la fin du Temazcal nous partagerons les aliments (plus d’information plus bas).

CONTRIBUTION:

Prix variant: entre 33 et 52 euros. Apportez votre contribution en espèces le jour même.

Tous les profits vont au fonds de l’eau @ De Weegbree. Avec ces fonds, nous allons créer un lit de roseaux pour la purification de l’eau et créer un biotope lagunaire sur notre terrain.

ADRESSE
:
De Weegbree
Hoogstraat 64
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

A APPORTER:
– Deux essuis.
– Un plat a partager pour l’auberge Espagnole.
– De l’eau et du thé seront disponible avant le Temazcal. Assurez vous de boire en suffisance avant la hutte !

INSCRIPTION:
L’inscription est obligatoire.
Uniquement à l’adresse email suivante: info@deweegbree.be avec comme sujet: Inscription à la hutte des hommes.

EXTRA::
Veuillez, s’il vous plaît, nous informer lors de votre inscription, d’éventuelles informations médicale vous concernant nécessaires à la bonne tenue du travail.

La hutte se tiendra en anglais avec traduction optionnelle en néerlandais et en français.

AUBERGE ESPAGNOLE:
Après la hutte de sudation, nous partageons un repas. S’il vous plaît, apportez un plat pour le partage. Nous partageons, ensemble, les aliments sur une table commune.

INTRODUCTION YVES
Yves a croisé le chemin de l’église du Santo Daimé il y a de nombreuses années et ce chemin l’a conduit à découvrir et recevoir les enseignements de la tradition Amérindienne de la famille du ” Fuego Sagrado d’Itzachilatlan”.
Avec Amour, humour, humilité et douceur il infuse dans le coeur de la famille belge cette tradition qui nous invite à nous retrouver devant le feu sacré et à faire ce travail ensemble pour soi et pour la famille du vivant.
En son coeur, l’obliquité dans le respect de la verticalité et de l’horizontalité ♥.