logo

De Weegbree is een samenlevingsverband van mensen met een visie naar een haalbaar en werkbaar alternatief.  Zoals veel andere mensen in de transitie-beweging, verspreid over de hele wereld, zijn we van mening dat: voor ons, ons nageslacht, voor onze planeet en alles wat daar op leeft – het fijner, beter en gezonder is wanneer we ons lokaal organiseren.  Zodanig dat we lokaal ons voedsel verbouwen, lokaal gedecentraliseerd onze behoefte aan energie opwekken, ter plaatsen ons afval verwerken en ons water zuiveren.

We delen een belangrijke visie: een snelle transitie van onderop de samenleving is effectief én mogelijk. De aarde toont het ons duidelijk: door de uitputting van de fossiele brandstoffen, de klimaatsveranderingen en daarmee de huidige wijze van onze voedselvoorziening, worden de vooruitzichten op welvaart, welzijn en gezondheid ondermijnd.

Nationale overheden zien de noodzaak van een transitie niet en ondernemen daardoor vaak geen actie – daar er veel gevestigde belangen gemoeid zijn met het in stand houden van de status quo. Het kapitalistisch systeem met marktwerking, winstmaximalisatie en zelfregulatie breng een primitief sociaal model met zich mee van competitie, concurrentie, monopolie en het recht van de sterkste. Val je buiten de boot, ben je werkloos, heb je steun of zorg nodig, dan word je gereduceerd tot een economische kostenpost met als gevolg, in een systeem geheel gebaseerd op eindige hulpbronnen.

Is er een alternatief?

Ja, zeker!

En die kunnen we met elkaar ontdekken. De Weegbree is een transitieproject en stelt haar ruimte beschikbaar om onze ecologische visie – hier en nu! – te manifesteren.