About the Weegbree in English: link

new-logo deweegbree

De Weegbree is enerzijds een woongroep, van mensen met een gemeenschappelijke visie en missie.

Enkele begrippen in onze werking:
Bewust leven
Lokaal
Ecologisch
Low Impact
Zelfvoorziening
Verbinding
Samenwerken en delen
Thriving
To be – to act – and to inspire
Reduce-reuse-remake-recycle
Go with the flow
Overvloed
Non-violent-communication
Openheid en echtheid
Celebration

We laten ons inspireren door o.a. de transitiebeweging, permacultuur, Findhorn-ecovillage,…
Anderzijds is de Weegbree ook een vzw met volgende doestelling:

De vzw stelt zich tot doel:

Een ontmoetings- en oefenruimte te zijn om samen antwoorden te zoeken op de uitdagingen en kansen van deze tijd (piekolie, klimaatverandering, de huidige economische situatie…).

Door:

1) het verhogen van het bewustzijn op ecologisch, economisch, sociaal en spiritueel vlak,
2) het verhogen van de lokale veerkracht,
3) het in stand houden van oude kennis en ambachten, maar ook het experimenteren met nieuwe – voor de doelstelling nuttige – technologieën,

4) een inspiratiebron te zijn voor een andere, duurzamere manier van leven,
5) het gemeenschappelijk organiseren van alles wat natuur, dier en mens ten goede komt.
6) een transitie-initiatief op te zetten en te ondersteunen in eigen gemeente,
7) mensen met een zorg- of hulpvraag te betrekken (zorgboerderij – Groene zorg).

M.a.w. zijn we, net zoals vele andere mensen, op zoek naar een haalbaar alternatief en zijn we van mening dat: voor ons, ons nageslacht, voor onze planeet en alles wat daar op leeft, het fijner, beter en gezonder is wanneer we ons lokaal organiseren. Hierbij denken we onder andere aan voeding, energie, kleding, verzorging, gezondheid… Hiervoor stellen we onze ruimte beschikbaar. We nodigen buren, vrienden en andere geïnteresseerden uit om hier te komen proeven en te kijken. Je kunt dit doen door te participeren met meewerk-momenten, door een of meer van onze cursussen mee te volgen, een ceremonie bij te wonen of met een andere activiteit mee te doen. We willen niet wachten op morgen, maar doen het samen, hier en nu!

U kunt ook zelf een activiteit voorstellen. Een workshop, cursus, lezing, ceremonie… Onze plek staat open voor meer en andere activiteiten.

 

 

voorstelling weegbree 2

voorstelling weegbree

 

E-CO-HOUSING community