*******Winter Temazcal <Thema intimiteit>******
****28 december 2019, 10u****
**De Weegbree, O.L.V-Waver***

–English below–

Wees allen welkom op deze winter Temazcal begeleid door Anne-Laure Vincke.

In de warmte van de diepe winter komen we samen rond het thema intimiteit.

Intimiteit met de innerlijke wereld, ons lichaam,  onze dromen, inspiratie en onze emoties.

Intimiteit met onze uiterlijke wereld, onze relaties, met onze naasten, aspiraties en onze natuurlijke omgeving.

We openen de ruimte om de intieme relatie tussen deze twee werelden te verkennen en zich verder te laten ontvouwen.
Op deze dag gaan we samen de hut in om te reinigen, te zakken, te bidden, te danken en te ontvangen. We stellen ons open voor al wat is en tonen, in de donkerte, de omhulling en de warmte van de hut, onze kwetsbaarheid aan elkaar en aan de stenen.
We komen samen in community en worden met liefde, geduld en tederheid begeleid in dit oeroude ritueel op een reis door ons innerlijke zelf. Het ritueel van Temazcal is als een herboren worden. Een moment van dieper verbinden met onze essentie. Om zo met vernieuwde levenskracht te leven en te dienen, voor de bevordering en heling van al onze relaties.

Meer informatie over Anne-Laure en haar werk (in het Engels):
Anne-Laure has 22 years of experience walking on her healing path. She first studied and practice meditation, conscious breathwork-rebirthing, taoïste practices and bodywork. She heard the call of the indigenous Earth based Medicine path, wisdom and rituals 15 years ago. She entered that world through the Red Path Tradition in Europe and the Americas. She began running Temazclas/sweat loges with her elders blessing about 9 years ago and later to run Medicines Ceremonies.
She then initiated her journey with the Shipibo healing tradition of the Amazone. Completing several alignments and purification Master Plant Dieta in Peru she now serves the Medicine in that traditional way. Anne-Laure’s mission and joy is to study, practice, share and perpetuate with respect and permission the treasures of ancients wisdom who have the power to help us remember the way of our hearts so we may turn our self into offerings of beauty for the Earth, fulfilling our human destiny of Life caretakers.

PRAKTISCH:

TIMING:
-> 10.00 Welkom op De Weegbree, start opbouw altaar en vuur, instructies
-> 12.00 Binnen gaan van de hut.
Aan het einde van de Temazcal schuiven we samen aan voor de potluck maaltijd (meer info onderaan).

BIJDRAGE:
40 euro. Breng cash geld mee op de dag zelf.

ADRES:
De Weegbree
Hoogstraat 64
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver.
Let op! Parking kan enkel op de parking van Atelier Verstrepen, Hoogstraat 49, 2861 OLV-Waver. Van hieruit kan je wandelen naar De Weegbree.

MEENEMEN:
Twee handdoeken.
Water en thee zijn aanwezig. (Zorg ervoor dat je de dagen voor de Temazcal voldoende water drinkt om hoofdpijn te voorkomen.)
Een smakelijk gerecht voor de potluck (zie uitleg hieronder).

INSCHRIJVINGEN:
Inschrijven is verplicht.
Enkel via volgend adres: info@deweegbree.be met onderwerp “inschrijving Winter Temazcal”
Vermeld ook je naam en telefoonnummer.

EXTRA:
Gelieve bij registratie te vermelden als u een speciale medische situatie heeft.
De hut zal in het Engels gegeven worden, met mogelijkheid tot vertaling naar het Nederlands en frans.
Neem een lichte en gezonde maaltijd in de ochtend en drink voldoende water in de aanloop van de TEMAZCAL.

POTLUCK:
Na de hut houden we een potluck maaltijd. Daarom vragen we aan iedereen om een eigen gerecht mee te nemen (liefst een hoofdgerecht). Ieders gerecht wordt nadien op tafel gezet en we genieten samen van een heerlijke maaltijd.

Aho metakuye oyassin
Voor al onze relaties

———————————————————————————

********Winter Temazcal (Theme intimacy) *********
****28th December 2019, 10am*****
***At De Weegbree, O.L.V.-Waver***

All be welcome at this Temazcal that will be led by Anne-Laure Vincke.

In the depth of the winter, we gather around the theme of intimacy.

Intimacy with our inner worlds, our body, our dreams, inspiration and our emotions.

Intimacy with our outer worlds, our relationships, our loved ones, aspirations and our natural environment.

We open the space to explore the intimate relationship between these two worlds and allow for it to unfold further.

On this day we will come together in the lodge, to purify, reconnect, pray, give thanks and to receive. We open ourselves for what is and show our vulnerability. All-in the presence of the stones and each and one another.
We gather in the warmth of community and will be guided with love, patience and tenderness in this ancient ritual on a journey through our inner self. The ritual of Temazcal can be seen and felt as a rebirthing. A moment to deepen our connection with our essence. A possibility to remember our natural place in these times. A renewal of lives energy that gives us the possibility realign and live and serve for the healing of all our relations.

About Anne-Laure and her work:
Anne-Laure has 22 years of experience walking on her healing path. She first studied and practice meditation, conscious breathwork-rebirthing, taoïste practices and bodywork. She heard the call of the indigenous Earth based Medicine path, wisdom and rituals 15 years ago. She entered that world through the Red Path Tradition in Europe and the Americas. She began running Temazclas/sweat loges with her elders blessing about 9 years ago and later to run Medicines Ceremonies.
She then initiated her journey with the Shipibo healing tradition of the Amazone. Completing several alignments and purification Master Plant Dieta in Peru she now serves the Medicine in that traditional way. Anne-Laure’s mission and joy is to study, practice, share and perpetuate with respect and permission the treasures of ancients wisdom who have the power to help us remember the way of our hearts so we may turn our self into offerings of beauty for the Earth, fulfilling our human destiny of Life caretakers

PRACTICALITIES:

TIMING:
-> 10.00 Welcome at De Weegbree, start of sacred fire
-> 12.00 Enter Temazcal
At the end of the Temazcal we will share a potluck meal

CONTRIBUTION:
40 euro. Please bring your contribution in cash at the day itself.

ADDRESS:
De Weegbree
Hoogstraat 64
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Parking is only possible at the parkside of Atelier Verstrepen, at the following adress: Hoogstraat 49, 2861 OLV-Waver

TO BRING:
Two towels
Water and tea are provided before the Temazcal.
A tasteful dish for the potluck.

INSCRIPTION:
Inscription is obligatory.

Only through the following email address: info@deweegbree.be with subject: Winter Temzacal.
Please also give us your name and phonenumber.

EXTRA:
Please notify us with your inscription if you have any special medical condition.
The lodge will be held in English with optional translation to Dutch and French.
Please drink enough and eat a light and healthy meal prior to the lodge

POTLUCK:

After the lodge we share a potluck meal. Please bring a dish for sharing. We share all the foods on a common table.

67287101_2413479958690013_8224309008253583360_n